Pontius Pilatus

Pontius Pilatus er kanskje den romeren som er mest omtalt noensinne. I den kristne kirke blir han nevnt i trosbekjennelsen hver søndag, i ordene «pint under Pontius Pilatus». Det var han som fikk Jesus torturert og henrettet.

Pontius Pilatus var stattholder for den romerske okkupasjonsmakten i Jerusalem på Jesu tid. Han

Etter at Jesus var blitt tatt til fange natten til langfredag sendte det jødiske råd ham til Pontius Pilatus. Jødene kunne nemlig ikke selv utføre dødsstraff. Det kunne bare den romerske okkupasjonsmakten.

Pilatus sendte i første omgang Jesus til den jødiske kongen Herodes for at han skulle ta seg av problemet. Men Herodes sendte ham tilbake til Pilatus. Ingen ville ha med Jesus å gjøre. Jesus ble så forhørt hos Pilatus og pisket og pint.

Jesus eller Barabbas?

I Matt 27,19 kan vi lese om at kona til Pilatus sendte bud til ham under forhøret av Jesus. Hun sa at han ikke skulle ha noe med Jesus å gjøre. I en drøm hadde hun fått et tegn om at Jesus var en rettferdig mann, det vil si at han var et menneske som levde etter Guds vilje.

Alle fire evangeliene gir god plass til å beskrive at Pilatus selv ikke fant noen skyld hos Jesus. Han prøvde til og med å få jødene til å forandre mening slik at han kunne slippe Jesus fri. Han lot folket velge mellom å frigi enten Jesus aller Barabbas. Barabbas var en beryktet morder.

Pilatus vasker sine hender

Da det ikke lyktes overlot han Jesus til å bli korsfestet. Men først vasket han hendene sine for å vise at han ikke ville ha noe med Jesu død å gjøre. Vi har fremdeles et uttrykk vi bruker når vi vil fraskrive oss ansvaret for noe vi har gjort, «å toe (vaske) sine hender».

Hva er sannhet?

Under forhøret stilte Pilatus Jesus det berømte spørsmålet: «Hva er sannhet?» (Joh 18,38). Det er et spørsmål som hjelper oss til å forstå Pilatus bedre. Det fremstiller ham som en filosofisk og sofistikert romersk borger. Men han lar seg på ingen måte påvirke av at det er «veien, sannheten og livet» han snakker med.

De kristne, romerne og jødene

Man kan forestille seg at de som skrev evangeliene gjerne ville understreke overfor den romerske okkupasjonsmakten at de kristne ikke var politiske opprørere. Kanskje det var derfor de ikke kritiserte stattholderen Pilatus og prøvde å legge ansvaret for Jesu død over på andre enn ham.

Samtidig vet vi at det ble større og større motsetning mellom jødene og de som trodde på Jesus Kristus i løpet av den tiden evangeliene ble skrevet. Det kan også være begrunnelsen for at evangelistene gir jødene og ikke Pilatus skylden for Jesu død.

Mer om Pontius Pilatus

I Det nye testamentet hører vi bare om Pilatus ett annet sted enn ved forhøret av Jesus. Det er i Luk 13,1-3 der det blir fortalt at Pilatus var skyld i at de drepte galileernes blod ble blandet med blodet fra offerdyrene deres. Dette bildet av Pontius Pilatus som en brutal leder stemmer overens med de andre historiske kildene om ham fra samtiden.

Pontius Pilatus er nevnt av to viktige historikere i antikken: Den jødiske historikeren Josefus skriver ca. 94 e.Kr. at Pilatus var den som dømte Jesus til å bli korsfestet, og den romerske historikeren Tacitus skriver ca. 116 e.Kr. at det Jesus led dødsstraffen under Pilatus. Begge disse referansene er med og bekrefter at de hendelsene som de fire evangeliene forteller om, tidlig ble allment kjent i Romerriket.