Tomas

Tomas er en av de tolv disiplene til Jesus. Han blir ofte kalt for «tvileren Tomas». Det er fordi han ikke ville tro at Jesus hadde stått opp fra de døde, før han selv hadde sett det med egne øyne.

Tomas er en av de tolv disiplene til Jesus. Han er mest kjent fra Joh 20,24-29. Denne fortellingen gjør at han ofte blir kalt «tvileren Tomas» eller «den vantro Tomas». Han ville ikke tro at Jesus hadde stått opp fra de døde før han selv hadde sett det med egne øyne.

Tilnavnet til Tomas er «Didymos». På gresk betyr det tvilling. Noen mener at det viser til at han ofte var todelt i levemåte og oppfatning. På den ene siden var han Jesu disippel og bekjente seg til ham. Samtidig stilte han flere ganger spørsmål ved Jesus og hans lære. Eksempel på det leser vi i Joh 11,16 og 14,5 og ikke minst i 20,24-29.

Tomas er et godt eksempel på at tvilen alltid er troens tvilling. De to, tro og tvil, følger hverandre som tvillinger. Det er et vilkår som er blitt personifisert i Tomas.

Tvileren

Da de andre disiplene fortalte Tomas at de hadde sett den oppstandne Jesus, ville Tomas bare tro det hvis han selv kunne stikke fingrene i Jesu sår og naglemerker. Han ville ut fra egen erfaring være helt sikker på at det virkelig var Jesus.

Da den oppstandne Jesus besøkte disiplene sine igjen, tilbød han derfor Tomas å røre ved sårene hans. Han oppfordret ham samtidig til å tro. Tomas reagerte med å svare: «Min Herre og min Gud!» Han opplevde kanskje at han egentlig ikke trengte slike håndfaste bevis.

Den moderne Tomas

Det står likevel fast at Tomas bare ved å høre ikke umiddelbart kunne tro at Jesus var stått opp fra de døde. Det er det samme alle andre kristne etter oppstandelsen er henvist til. Derfor bruker Jesus også Tomas til å si at de som tror på ham uten selv å ha sett ham, er salige.

I dag kan man på den måten speile seg i Tomas, i hans tro og hans tvil. Den splittede Tomas likner oss splittede moderne mennesker. Men vi kan også være sikre på at selv om vi ikke lever samtidig med Jesus, og derfor ikke fysisk kan stikke fingrene i sårene hans, så kan vi tro på ham. Vi kan tro at han er stått opp fra de døde og at han er nær hos oss i dag.

Folk lurer ofte på:

Tomas er mest kjent fra Joh 20,24-29. Denne fortellingen er bakgrunnen forat han ofte blir kalt «tvileren Tomas», eller «den vantro Tomas». Han ville ikke tro at Jesus hadde stått opp fra de døde før han selv hadde sett det med egne øyne.

Da Jesus møtte disiplene åtte dager etter at han hadde stått opp fra de døde, tilbød han Tomas å røre ved sårene han hadde i hendene og i siden. Han oppfordret ham samtidig til å tro. Tomas reagerte ved å svare: «Min Herre og min Gud!»

Mange mennesker identifiserer seg med Tomas på grunn av hans tvil. Mange som strever med tvil, finner støtte og hjelp i at en av disiplene til Jesus kunne slite med det samme. Man kan speile seg i Tomas, i hans tro og hans tvil. Den splittede Tomas likner oss splittede moderne mennesker.