Fakta om Bibelen

Her finner du svar på spørsmål som: Hvor mange språk er Bibelen oversatt til? Hvor mange bibler distribueres hvert år? Hva er størst og minst, eldst og yngst?

Hvor mye tekst inneholder Bibelen?

En norsk bibel er på ca. 1400 sider, avhengig av skriftstørrelse og bokformat. Den har 1189 kapitler (1334 hvis en regner med Apokryfene), 31 173 (35 526) vers, ca. 740 000 ord og ca. 3 millioner bokstaver. Både hebraisk og gresk, språkene som Bibelen er skrevet på, er svært konsise språk, og en trenger flere ord for å si det samme på norsk. Derfor er det færre enn 740 000 ord i Bibelen på originalspråkene.

Hvor mange timer tar det å lese Bibelen?

Mange steder, både i kirker og i media, har det blitt arrangert sammenhengende høytlesning av Bibelen som helhet. Slik høytlesning tar ca. 80-85 timer. Det tar 20-24 timer å lese bare Det nye testamentet høyt. Tiden for de fire evangeliene er: Matteus: ca. 2 timer og 50 minutter; Markus: ca. 1 time og 50 minutter; Lukas: ca. 3 timer og 10 minutter; Johannes: ca. 2 timer og 15 minutter. Å lese hele Bibelen stille tar kortere tid, kanskje bare 50 timer for en rask leser.

Hvor mange bibler blir det solgt årlig?

Hvert år selges og distribueres det ca. 50-60 millioner bibler i verden. Av disse blir ca. 34 millioner distribuert av de 149 nasjonale bibelselskapene i verden, resten av andre utgivere. I Norge blir det solgt mellom 50 og 60 tusen bibler i året gjennom Bibelselskapet, og ca. 15 000 nytestamenter.

Hvor mange språk er Bibelen oversatt til?

Hele Bibelen er oversatt til ca. 700 språk. I tillegg er hele Det nye testamentet oversatt til ca. 1500 språk. På 1200 andre språk er det oversatt minst en bok i Bibelen. Til sammen er deler av Bibelen oversatt til ca. 3400 av verdens ca. 7100 språk. Siden Bibelen er oversatt til alle de største språkene i verden, har ca. 95 prosent av verdens befolkning hele Bibelen på et språk de kan forstå. Det pågår i dag arbeid med en bibeloversettelse til ca. 2200 språk. Dette tallet omfatter både språk som får sin første bibel, og språk hvor Bibelen blir oversatt på nytt.