Skrifter i Det gamle testamentet

Men hva med Det gamle testamentet? Det var de hellige skrifter som Jesus og hans disipler var kjent med. Her er et mangfold av bøker i forskjellige sjangre.

Salmenes bok har gjennom nesten 3000 år gitt ord til mennesker i deres møte med Gud – i glede og sorg, i hverdag og fest. Det er en bruksbok og en bønnebok. Kanskje finner du salmer som du vil komme tilbake til gang på gang. Det går for eksempel an å begynne med Salme 1-25 og 100-118. Her kan vi se hvor forskjellige salmene er, og hvordan de er skrevet ut fra ulike livssituasjoner.

Salomos ordspråk vil gi gode råd for livsveien - og noen ganger en god latter over treffsikkerhet og bildebruk! Les for eksempel Ordsp 1,1-6; kapitlene 3, 6, 16 og 30,7-9.

Den store sammenhengen får vi et inntrykk av om vi leser fra fortellingene om skapelsen i Første Mosebok (1 Mos 1 og 2) og videre utover i bøkene som forteller om jødefolkets historie med Gud og om røttene til vår gudstro. 1 Mos forteller om jødenes stamfedre, og 2 Mos 1-20 om begynnelsen på utferden fra Egypt. Fortsettelsen får vi et glimt av i Josva 1 og 24 og Dommerne 2. Fra 1. Kongebok begynner historien om kongedømmet i det lovede landet.

Gud kalte profeter til å rettlede folket fram gjennom hundreårene før Kristus. Deres budskap kan vi lese i rekken av profetbøker, og bakerst i Bibelen finnes en tidstabell som kan hjelpe oss å sette skriftene inn i en historisk sammenheng. Profetskriftene er ganske forskjellige. Prøv for eksempel å lese Amos og se hvor aktuelt hans budskap er også i vår tid! Og les Jesaja kap 40- 61 og se ord som peker fram mot Jesu komme.