Smakebiter fra ulike skrifter i NT og i GT

Mange er usikre på hvor de skal starte, når de vil komme i gang med å lese i Bibelen. Vi foreslår å begynne med noen smakebiter fra ulike skrifter i Det nye testamentet.

Fra evangeliene:

• Lukas kap 2: Jesu fødsel (Les tekst)
• Johannes 1: Vitneutsagn om Jesus. De første disiplene. (Les tekst)
• Matteus 5-7: Bergprekenen (Les tekst)
• Matteus 8: Jesus hjelper mennesker (Les tekst)
• Lukas 15: Noen av Jesu lignelser (Les tekst)
• Markus 14: Det siste måltidet. Jesus blir forrådt. (Les tekst)
• Markus 15: Jesu korsfestelse (Les tekst)
• Lukas 24: Oppstandelsen (Les tekst)

Fra den første kirkes liv:

• Apostlenes gjerninger kap 2: Disiplene får Den hellige ånd. (Les tekst)
• Apostlenes gjerninger kap 9: Paulus’ (Sauls) omvendelse (Les tekst)
• Apostlenes gjerninger kap 10: Peter får se at troen på Jesus er for alle folkeslag (Les tekst)
• Romerbrevet 8: Livet i tro (Les tekst)
• 1. Korinterbrev 13: Kjærlighetens vei (Les tekst)
• Efeserbrevet 6: Kristenliv i praksis (Les tekst)
• Johannes’ åpenbaring 21: Ny himmel og ny jord (Les tekst)

Så noen smakebiter fra Det gamle testamentet:

Dette er jødefolkets hellige skrifter - de eldste skriftdelene kan være fra ca. 1000 år f. Kr.

• 1. Mosebok 1-2: Skapelsen (Les tekst)
• 1. Mosebok 12,1-9: Gud kaller Abraham. (Les tekst)
• 2. Mosebok 3,1-15: Gud kaller Moses. (Les tekst)
• 2. Mosebok 20: De ti bud (Les tekst)
• Josva 24: Israelsfolket stilles på valg. (Les tekst)
• 1. Samuelsbok 1-3: Gud kaller Samuel til profet. (Les tekst)
• Salme 8: Hva er et menneske? (Les tekst)
• Salme 121: Herren er din vokter. (Les tekst)
• Ordspråkene 6: Visdomsord (Les tekst)
• Jesaja 9,1-7: Fredsfyrsten (Les tekst)
• Jesaja 53: Herrens lidende tjener (Les tekst)
• Mika 6,8: Hva Herren krever (Les tekst)