Kuriositeter om Bibel 2011

Hvor lang er egentlig Bibel 2011? Hvor mange har vært med på å oversette tekstene? Hvor mye spiser egentlig en bibeloversetter? Alt dette finner du svaret på her!

En kortere bibel?

Den nye bibeloversettelsen, Bibel 2011, har 1435 sider. Likevel er den kortere enn den forrige oversettelsen, fra 1978. Bokmålutgaven har nå 685 838 ord, drøyt 17 000 færre enn sist. Nynorsk-oversettelsen er litt mer ordrik, med 703 054 ord, nesten 13 000 færre enn i 1978.

Det trengs en landsby for å lage en bibel

16 oversettere har arbeidet med de to bibelutgavene. De har hatt hjelp av 26 språkkonsulenter, mange av dem er blant våre mest anerkjente forfattere. I tillegg har 20 teologer vært konsultert.

Uten mat og drikke…

Alle bibel-arbeiderne har under veis anslagsvis spist 3500 smørbrød og drukket 2500 liter kaffe. De har til sammen reist 200 000 km for å delta i arbeidet.

En bibel må ikke ha trykkfeil.

Det er lest interne korrekturer i Bibelselskapet, i to korrekturrunder og i to forskjellige formater. I tillegg er de to utgavene finlest av eksterne korrekturlesere. To av disse har vært igjennom både nynorsk- og bokmålutgaven, og har altså lest hele Bibelen to ganger, med fotnoter og det hele.

Korrekturen omfatter omkring 1,4 millioner ord på de to målformene; det gir 3,500.000 i de to rundene på de to målformene. Målet med korrekturlesingen er selvsagt å få den nye Bibelen så feilfri som mulig, – likevel er det kanskje noen som finner en feil?


Les mer om Bibel 2011 her: