Ord og uttrykk fra Bibelen

«Skriften på veggen», «David og Goliat», «gjøre vann til vin», «alfa og omega», eller «gå på vannet». En rekke ord og vendinger i språket og litteraturen er hentet fra Bibelen. Her presenterer vi den bibelske bakgrunnen for slike ord og uttrykk.

Ofte finner vi igjen de faste bibelske vendingene i tidligere bibeloversettelser. De siteres når det er nødvendig sammen med henvisning til hvor i Bibelen det aktuelle uttrykket er brukt eller stammer fra.

Listen nedenfor er under utarbeidelse og er langt fra komplett

Visste du at uttrykket «Slå seg for brystet» stammer fra Bibelen?


Tekster hentet fra boka:

Skriften på veggen – og andre bibelord i dagligtale