Barmhjertig samaritan

Hvor i Bibelen finner vi bakgrunnen for uttrykket «Barmhjertig samaritan»?

«En barmhjertig samaritan» brukes som uttrykk for en hjelpsom og selvoppofrende person, spesielt om en som pleier syke.

Opphavet for begrepet stammer fra en av Jesu lignelser: En lovkyndig satte Jesus på prøve og spurte om hva han skulle gjøre for å få evig liv. Jesus svarte med lignelsen om en mann som ble overfalt av to røvere på sin vei fra Jerusalem til Jeriko. To jøder gikk utenom den forslåtte mannen, mens en samaritan hjalp ham. Samaritan er en person fra Samaria, området mellom Judea og Galilea. Jødene regnet personer fra dette området som urene, og ville ikke ha noe med dem å gjøre. Den barmhjertige samaritan ble forbildet for alle som vil være sanne Guds barn.

Barmhjertig samaritan

Lukas 10,25-37

Les i nettbibelen.

25Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26«Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» 27Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30Jesus tok dette opp og sa:«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’ 36Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»