Gå på vannet

Hvor i Bibelen finner vi bakgrunnen for uttrykket «Gå på vannet»?

Et av de mest kjente og omtalte av Jesu under. Disiplene tok båten over Genesaretsjøen mot Kapernaum. Da de var kommet halvveis, kom Jesus til dem, gående på vannet.

Gå på vannet

Matteus 14,22–27

Les i nettbibelen.

22Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. 23Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be.Da kvelden kom, var han der alene. 24Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. 25Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. 26Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. «Det er et gjenferd!» sa de og skrek av angst. 27Men i det samme talte Jesus til dem: «Vær ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!»