Gå på vannet

Hvor i Bibelen finner vi bakgrunnen for uttrykket «Gå på vannet»?

Begrepet er hentet fra evangeliene etter Matteus og Johannes som begge gjengir et av de mest kjente og omtalte av Jesu under:

Disiplene tok båten over Genesaretsjøen mot Kapernaum. Da de var kommet halvveis, kom Jesus til dem, gående på vannet.

Gå på vannet (Matteus)

Matteus 14,22-27

Les i nettbibelen.

22Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. 23Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be.Da kvelden kom, var han der alene. 24Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. 25Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. 26Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. «Det er et gjenferd!» sa de og skrek av angst. 27Men i det samme talte Jesus til dem: «Vær ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!»

Gå på vannet (Johannes)

Johannes 6,16-21

Les i nettbibelen.

16Da det ble kveld, kom disiplene ned til sjøen. 17De gikk om bord i en båt for å dra over til Kapernaum. Det var allerede mørkt, og Jesus var ennå ikke kommet til dem. 18Sjøen gikk høy, for det blåste en kraftig vind. 19Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier, så de at Jesus kom gående på sjøen og nærmet seg båten, og de ble redde. 20Men Jesus sa til dem: «Det er jeg. Vær ikke redde!» 21De ville ta ham opp i båten, og straks var den ved land der de skulle legge til.