Gjøre vann til vin

Hvor i Bibelen finner vi bakgrunnen for uttrykket «Gjøre vann til vin»?

Når vi opplever noe som kan liknes med et under eller mirakel, hender det vi snakker om «å gjøre vann til vin».

Uttrykket er hentet fra den første av Jesu underfortellinger i Bibelen: Under et bryllup i Kana, et sted i Galilea, hadde vertskapet sluppet opp for vin. Da redder Jesus bryllupet ved å gjøre vann til vin. Kjøkemesteren prøvesmaker den nye vinen og sier til verten at de fleste serverer den gode vinen først, og når folk begynner å bli drukne, da kommer de med den dårlige. Men denne verten hadde tilsynelatende spart den beste vinen til slutt.

Gjøre vann til vin

Johannes 2,1-11

Les i nettbibelen.

1Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. 2Også Jesus og disiplene hans var innbudt. 3Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» 4«Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» 5Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» 6Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. 7«Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. 8«Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. 9Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen 10og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» 11Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.