Hovmod står for fall

Hvor i Bibelen finner vi bakgrunnen for uttrykket «Hovmod står for fall»?

Nyttig advarsel om at en viss ydmykhet er bedre enn hovmod eller overmot.

Uttrykket er hentet fra Ordspråkene der den fulle ordlyd nå er: Hovmod fører et menneske til fall, men den ydmyke vinner ære.

Hovmod står for fall

Les i nettbibelen.

23Hovmod fører et menneske til fall, men den ydmyke vinner ære.