Laban

Hvor i Bibelen finner vi bakgrunnen for uttrykket «Laban»?

Ordet laban brukes gjerne som et litt uskyldig skjellsord for å beskrive en lurvete og lite troverdig person: en slyngel eller slamp.

Uttrykket kommer fra Laban, far til Rakel og Lea. Han lot Jakob få sin eldste datter Lea som hustru, selv om de hadde avtalt at han skulle få den yngste datteren, Rakel. Jakob måtte tjene Laban i ytterligere sju år for å få Rakel som sin hustru.

15En dag sa Laban til Jakob: «Selv om du er slektningen min, skal du ikke arbeide for meg uten betaling. Si meg hva du vil ha i lønn!»