Slå seg for brystet

Hvor i Bibelen finner vi bakgrunnen for uttrykket «Slå seg for brystet»?

Egentlig en gammel jødisk skikk som tegn på anger og bot. I norsk dagligtale brukes et lignende uttrykk med motsatt betydning: for å betegne en person som viser hovmod.

Jesus bruker uttrykket i sin fortelling om fariseeren og tolleren som gikk til tempelet for å be. Fariseeren skryter av sin fromhet, mens tolleren slo seg for brystet og sa: Gud vær meg synder nådig!

I dag snakker vi heller om «å slå seg for brystet» når noen brisker seg, som en Tarzan eller en gorilla som slår seg på brystet for å demonstrere sin styrke.

Slå seg for brystet

Les i nettbibelen.

13Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’