Slå seg for brystet

Hvor i Bibelen finner vi bakgrunnen for uttrykket «Slå seg for brystet»?

Egentlig gammel jødisk skikk som tegn på anger og bot. Jesus bruker uttrykket i sin fortelling om fariseeren og tolleren som gikk til tempelet for å be. -Fariseeren skryter av sin fromhet, mens tolleren slo seg for brystet og sa: Gud vær meg synder nådig!

I norsk dagligtale brukes et lignende uttrykk med en motsatt betydning: for å betegne en som brisker seg og viser hovmod, som en Tarzan eller en gorilla som slår seg på brystet for å demonstrere sin styrke. Da sier en gjerne: Slå seg på brystet.

Slå seg for brystet

Lukas 18,13

Les i nettbibelen.

13Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’