Tilblivelse

Mange er opptatt av hvordan Bibelen har blitt til. Her finner du blant annet artikler om kanonhistorien, det vil si historien om hvordan bøkene i Bibelen ble samlet i én bok,