Viktige håndskrifter

Et håndskrift kalles også et manuskript. Alle bøker fra før 1400-tallet er skrevet for hånd. Her finner du en omtale av noen av de viktigste håndskriftene av Bibelen.

Sølvrullene i Hinnomdalen
I 1979 ble to små sølvruller funnet i Hinnomdalen i Jerusalem. De viste seg å være fra 600-tallet f.Kr., dvs. ca. 2600 år gamle. Sølvrullene er de eldste fragmenter av en bibeltekst som er funnet. Da de ble rullet ut, var de 39 mm og 97 mm lange. Teksten, som var skrevet på gammelhebraisk, var den aronittiske (eller prestelige) velsignelsen fra 4 Mos 6,24-26.

Bokrullene i Qumran
I Qumran, ved den nordvestlige enden av Dødehavet, ble det i årene 1947-52 funnet deler av 800 bokruller i elleve forskjellige huler. To hundre av disse rullene inneholdt bibelske bøker. De var gjemt i leirkrukker i huler oppe i fjellsidene. Den åtte meter lange Jesaja-rullen (1Qisaa) fra hule 1 er den mest berømte, og den eneste rullen som er komplett. Den er datert til ca år 125 f. Kr. og er ca. tusen år eldre enn det eldste hebraiske håndskriftet man da kjente til.

Stor Jesaja Skriftrulle
De såkalte Dødehavsrullene er de eldste bevarte manuskriptene vi har av Tanak (GT). Dette er Jesajarullen.
Kilde: Wikimedia Commons
Leningrad kodex
Kodeks Leningrad fra ca. 1008 e.Kr. brukes som standardtekst for oversettelser av Det gamle testamente
Kilde: Wikimedia Commons

Codex Leningradensis
Kodeks Leningrad ble skrevet i Kairo på hebraisk ca. 1008 e.Kr. Kodeksen er den eldste komplette teksten vi har av den hebraiske bibel, og er derfor blitt standard tekst for de fleste utgaver og oversettelser av Bibelen. Boken blir nå oppbevart på et museum i St. Petersburg, tidligere Leningrad, og har fått navn etter dette.

Viktige bibelhåndskrifter
De to eldste bevarte bibelhåndskriftene er Codex Vaticanus og Codex Sinaiticus, som ble laget i det fjerde århundre. Den første befinner seg i Vatikanmuseet i Roma. Størstedelen av den andre er i British Library i London, men deler finnes også i St. Petersburg, Leipzig og i St. Katarina-klosteret på Sinai. Codex Sinaiticus kan ses på www.codex-sinaiticus.net.

Selv om de ikke er bevart i sin helhet, så inneholder de store deler av det som i dag utgjør Det gamle og Det nye testamentet. Disse kan ha vært blant de tidligste bibelutgavene som hadde alle Bibelens skrifter samlet i ett bind. De er blant de fremste vitner til den opprinnelige teksten til Det nye testamentet.

Et tredje håndskrift er Codex Alexandrinus, som stammer fra 400-tallet. Det er det eldste kjente manuskript som inneholder hele Det gamle testamentet og dessuten har med apokryfene (de deuterokanoniske bøker). I tillegg til Det nye testamentet har det også med noen flere tidligkristne brev. Codex Alexandrinus befinner seg nå i British Museum.

Redigert av: Rebecca Solevåg