Håp

Noen ganger virker det som om verden står på kanten av stupet og uforståelig nok vil gå et skritt fremover. Og du kan ikke stanse det.
Hva gjør du da? Fortviler? Eller jakter på håp?
Hva sier håpsboka Bibelen?

Bli rik på håp

Les i nettbibelen.

13Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.

… når noen dør?

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
For det som en gang var, er borte.

Johannes' åpenbaring 21,4

… når det er krig?

Jesus ba: Far (…) Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.

Johannes 17,15

… når noen skiller seg?

Han leger dem som har et knust hjerte,
og forbinder sårene deres.

Salme 147,3

… når alt er mørkt?

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Salme 23,4

når katastrofer truer?

Svar meg når jeg roper,
du min rettferds Gud!
Du viser meg en vei ut av nøden.

Salme 4,2

… når noen begår overgrep?

Jeg lar sårene dine gro
og leger slagene du fikk, sier Herren.

Jeremia 30,17

… når barn dør?

Han gjeter sin flokk som en gjeter.
Han samler lammene med armen,
løfter dem opp i fanget,
leder søyene.

Jesaja 40,11

… når du er redd?

Jesus sa: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!

Johannes 14,1

… når du bærer på en hemmelig smerte?

Jesus sa: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

Matteus 11,28

… når du gruer deg for morgendagen?

Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor.

Klagesangene 3,22–23

En grønn kvist

Håpet blir stående

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.

1 Korinterne 13,13

Håpet er et anker

Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen.

Hebreerne 6,19

Gud gir håp

Bare hos Gud skal jeg være stille, fra ham kommer mitt håp.

Salme 62,6

Hva tenker Gud om din fremtid?

Les i nettbibelen.

11For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Ettertanke

Tenk deg at du er en av Jesu disipler, i tiden like etter langfredag.

Din beste venn er død.
Du vet ikke hvor du skal gjøre av deg.
Gråten graver en tunnel av tomhet innenfor ribbeina dine.
Du orker ikke se framover.
Alt er meningsløst.
Din beste venn ble drept for øynene på deg, uten at du kunne hindre det.
Det var for to dager siden.
Du får ikke sove.
Nå er det rett før sola står opp den tredje, trøstesløse dagen.
Alt håp er ute.
Tror du.

Påskefortellingen handler om håp.
At noe fantastisk venter like der framme, på påskemorgen.
Selv om du ikke vet det ennå.
Selv om alt som har skjedd, tilsynelatende er meningsløst og oppslukt av mørket.
Det er ikke oppslukt, det er i ferd med å beseire mørket.
Ut av død og grav stiger livet fram, Livet som er den oppstandne Jesus Kristus.
Din venn.