Ord om en ny sjanse

Helt fra starten gikk det galt, i følge Bibelen. Adam – Eva – slangen. Og det førte til … løgn, skam, brutte relasjonar, anklager, bortforklaringer, unnskyldninger … Heldigvis slutter det ikke der. Bibelen har fortelling på fortelling om mennesker som har fått en ny sjanse.

Hva gjør du når ting har gått galt i livet? Når det ser ut som situasjonen er låst? Når du ikke ser veien videre?

Alle trenger en ny sjanse. Alle gjør noe galt en eller annen gang. Alle går det galt for på et eller annet tidspunkt i livet. Hva skal til for at man kan begynne på nytt?

Bibelen forteller at disippelen Peter lovet at han aldri skulle svikte Jesus, rett før Jesus ble tatt til fange og dømt til døden. Bare et halvt døgn senere sprang han ut i grålysingen og gråt sårt. Det han ikke hadde ment skulle skje, det skjedde: I løpet av natten hadde han fornektet Jesus tre ganger.

Han ble lederen for den kristne kirken. Senere. Da hadde han møtt den oppstandne Jesus. Men før det, mens han fortsatt gråt bittert, fikk han en påskemorgenhilsen. Den kom gjennom kvinnene som hadde vært ved graven der de hørte en engel som sa: «Gå og si til disiplene hans og til Peter: Han går i forveien for dere …» Da Peter ikke så veien videre, da situasjonen var helt låst, kom Jesus ham i forkjøpet. Han fikk en ny sjanse, og fremtiden hans ble en annen.

En grønn kvist

Noe nytt spirer fram

Dere skal ikke minnes de første ting,
ikke tenke på det som hendte før.
Se, jeg gjør noe nytt.
Nå spirer det fram.
Merker dere det ikke?

Jesaja 43,18–19

Sønnen som kom hjem

Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe.
Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel! Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.’ Dermed brøt han opp og dro hjem til faren.
Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham.

Lukas 15,11–20

Bønn om tilgivelse

Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!

Mark 10,47

Bønn om mot

Men du, Herre, er et skjold for meg,
du er min ære, du løfter mitt hode.

Sal 3,4

Bønn om at noe åpner seg

De skal prise Herren for hans miskunn,
for hans undergjerninger mot mennesket.
Han knuste dører av bronse,
bommer av jern hogg han i stykker.

Salme 107,15–16

Bønn om vern

For han skal gi englene sine befaling
om å bevare deg på alle dine veier.

Sal 91,11

Hver morgen

Men én ting legger jeg meg på hjertet,
og dette gir meg håp:
Herren er nådig, vi går ikke til grunne.
Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen.
Din trofasthet er stor.

Klagesangene 3,21–23