Avgudsdyrkelse

I denne artikkelen finner du forklaringer av noen av de mest sentrale begrepene knyttet til avgudsdyrkelse i Bibelen.

Stort, brennende bål
Foto: Joshua Newton, unsplash.com

offerhauger

Kanaaneernes gudsdyrkelse foregikk gjerne oppe på hauger i nærheten av byene, hvor de hadde sine lokale helligdommer. Israelittene overtok en del slike helligsteder for å ofre til Herren der (1 Kong 3,2). For å unngå religionsblanding eller hedenskap kjempet profeter og noen av kongene for å avskaffe gudsdyrkelsen på disse offerhaugene (2 Kong 23,8).

Sjekk bibelreferansene

2Men folket fortsatte å ofre på haugene, for det var ennå ikke bygd noe hus for Herrens navn.

Les i nettbibelen

8Så flyttet Josjia alle prestene inn fra byene i Juda. Og offerhaugene fra Geba til Beer-Sjeba, hvor prestene tente offerild, erklærte han for urene. Han rev også ned helligstedene ved byporten, som lå ved byhøvdingen Josvas port, til venstre når en går inn gjennom hovedporten.

Les i nettbibelen

tempelprostitusjon

Tempelprostitusjon var vanlig i fruktbarhetskultusen i Kanaan og områdene rundt. Formålet var å fremme fruktbarheten i folket og i naturen. Tempelprostituerte var derfor knyttet til helligdommene. Skikken forekom også blant israelittene, men profetene førte en iherdig kamp mot den. Jf. Jer 2,20; 3,6ff; Hos 4,12.

Sjekk bibelreferansene

20Fra gammelt av har du brutt åket og slitt lenkene dine i stykker. Du sa: «Jeg vil ikke tjene.» På hver høy haug og under hvert frodig tre la du deg ned og drev hor.

Les i nettbibelen

6Herren sa til meg i kong Josjias dager:Har du sett hva den frafalne Israel har gjort? Hun gikk opp på hver høy haug og inn under hvert frodig tre og drev hor der. 7Jeg tenkte: «Når hun har drevet på med alt dette en stund, vil hun vende tilbake til meg.» Men hun vendte ikke tilbake.Dette så hennes troløse søster Juda. 8Og hun så at jeg sendte bort den frafalne Israel fordi hun brøt ekteskapet, og at jeg ga henne skilsmissebrev. Den troløse søsteren Juda ble ikke redd. Også hun gikk bort og drev hor. 9Med sitt lettsindige horeliv vanhelliget hun landet; hun brøt ekteskapet med stein og tre. 10Og tross alt dette vendte den troløse søsteren Juda ikke tilbake til meg av hele sitt hjerte, hun bare lot som hun gjorde det, sier Herren.

Les i nettbibelen

12Mitt folk spør sitt tre til råds og får svar av sin stokk. For en horeånd har ført dem vill, de har horet seg bort fra sin Gud.

Les i nettbibelen