Fiske

Mye fisk er et av bildene på fruktbarhet i Guds skaperverk (1 Mos 1,20–23). Dette er også et motiv i profeten Esekiels visjoner av fremtiden. Han ser fiskere tett i tett med kastenøter langs Dødehavet, som er blitt til ferskvann (Esek 47,10).

Hopp rett til

De bibelske forfatterne visste at egypterne fisket i Nilen, både med krok og not (2 Mos 7,18.21; Jes 19,5–8). Israelsfolket vente seg til å spise fisk mens de var i Egypt, der det var rikelig av det (4 Mos 11,5.22). Fisk ble senere importert til Jerusalem bl.a. fra Tyros (Neh 13,16).

Sjekk bibelreferansene

20Gud sa: «Vannet skal myldre av levende skapninger! Fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.» 21Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var godt. 22Gud velsignet dem og sa: «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet! Og fuglene skal bli mange på jorden.» 23Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag.

Les i nettbibelen

10Det skal stå fiskere fra En-Gedi til En-Eglajim. Der skal det være tørkeplass for garn. Det skal finnes fisk av samme slag som i Storhavet, i store mengder.

Les i nettbibelen

18Fiskene i Nilen skal dø, og elven skal stinke så egypterne ikke kan drikke elvevannet.»

Les i nettbibelen

21Fiskene i Nilen døde, og elven stinket slik at egypterne ikke kunne drikke elvevannet. Det var blod i hele Egypt.

Les i nettbibelen

5Da forsvinner vannet i havet, elven blir tørrlagt, den tørker. 6Elvefarene stinker, Nilens armer minker og blir tørrlagt, rør og siv visner. 7Gresset ved Nilens munning og alt som er sådd langs elven, tørker, blåser bort og forsvinner. 8Fiskerne sørger, alle som fisker med krok i Nilen, klager, de som setter garn i vannet, visner bort.

Les i nettbibelen

5«Vi husker fisken vi fritt kunne spise i Egypt, og agurkene, vannmelonene og purren, løken og hvitløken.

Les i nettbibelen

22Skal vi slakte så mye småfe og storfe at det blir nok til dem? Eller skal vi samle all fisken i havet, så de får nok?»

Les i nettbibelen

16Noen fra Tyros som bodde i Jerusalem, kom også med fisk og alle slags varer og solgte det til judeerne på sabbaten.

Les i nettbibelen


not

De fleste av apostlene var opprinnelig fiskere på Galileasjøen. Evangeliene omtaler tre typer not:

  1. I Matt 4,18 og Mark 1,16 siktes det til en liten, rund kastenot (3–5 m i tverrsnitt). Fiskeren sto på land og kastet noten ut over en fiskestim nær stranden.
  2. I Matt 13,47 blir Guds rike sammenlignet med en not. Det tenkes på en lang not (opptil 250 m) som ble trukket av to båter. Etter fangsten ble den trukket opp i båtene eller på land.
  3. I Matt 4,20f, Mark 1,18f og Luk 5,2ff (kanskje også i Joh 21,6ff) siktes det til en not som bare ble brukt fra båt. Den besto av tre garn på opptil 15 m som sto parallelt i vannet, et finmasket i midten og to grovmaskede på hver side. Med bråk og slag i vannet ble fisken jaget inn i noten.

Sjekk bibelreferansene

18En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre: Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere.

Les i nettbibelen

16En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere.

Les i nettbibelen

47På samme måte er himmelriket likt en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag.

Les i nettbibelen

20Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. 21Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre: Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus og bøtte garn. Han kalte dem,

Les i nettbibelen

18Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. 19Da han kom litt lenger fram, fikk han se Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn.

Les i nettbibelen

2Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. 3Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. 4Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» 5«Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» 6Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. 7De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke.

Les i nettbibelen

6«Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. 7Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av – og kastet seg i sjøen. 8De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen.

Les i nettbibelen