Havet

Havet og havbølgene er i Bibelen ofte bilde på det som reiser seg mot Gud og truer menneskenes liv (Sal 46,4; 74,13; 93,3f; Dan 7,2f).

Storm på sjøen
Foto: Tim Marshall, Unsplash.com

havdypet

Etter gammel israelittisk tro var det opprinnelig et urhav som dekket alt. Da Gud skapte jorden og himmelhvelvingen, satte han grenser for havets område (1 Mos 1,9f). Israelittene tenkte seg at jorden hvilte på søyler i verdenshavet (Sal 24,2; 104,5).

Sjekk bibelreferansene

9Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted! Det tørre landet skal komme til syne.» Og det ble slik. 10Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.

Les i nettbibelen

2For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann.

Les i nettbibelen

5Han grunnla jorden på dens søyler, aldri i evighet skal den rokkes.

Les i nettbibelen


avgrunnen

I Septuaginta ble det hebr. ordet for «havdypet» oversatt med «avgrunnen». Dette er i NT et uttrykk for underverdenen, som omfatter dødsriket (Rom 10,7). Dit skal de onde åndene forvises i endetiden (Luk 8,31; Åp 20,1.3).

Sjekk bibelreferansene

7eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde.

Les i nettbibelen

31Og de ba Jesus om at han ikke måtte befale dem å fare ned i avgrunnen.

Les i nettbibelen

1Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden.

Les i nettbibelen

3Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid.

Les i nettbibelen


Leviatan og Rahab

I havet finnes «store sjødyr» (1 Mos 1,21) eller «sjøuhyrer» (Sal 74,13). To er nevnt ved navn, Leviatan og Rahab. I noen tekster er de sterke fiender som Herren knuste da han skapte verden (Sal 74,13f; 89,11; Jes 51,9). I andre tekster er de store sjødyr som Gud har skapt (1 Mos 1,21; Sal 104,26). Som gudfiendtlige makter kan både Leviatan og Rahab stå som bilde på stormakter i verden, f.eks. Egypt (Jes 30,7).

Sjekk bibelreferansene

21Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var godt.

Les i nettbibelen

13du kløvde havet med din makt og knuste uhyrenes hoder i vannet. 14Du slo i stykker Leviatans hoder og ga ham til føde for folket i ørkenen.

Les i nettbibelen

11Det var du som slo Rahab i hjel, du spredte dine fiender med din mektige arm.

Les i nettbibelen

9Våkn opp, våkn opp og kle deg i kraft, du Herrens arm! Våkn opp som i gamle dager, som i de eldste tider! Var det ikke du som felte Rahab og gjennomboret sjøuhyret?

Les i nettbibelen

21Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var godt.

Les i nettbibelen

26Der stevner skipene fram, der er Leviatan, som du har skapt til å leke med.

Les i nettbibelen

7Egypt er forgjengelig, hjelpen forgjeves. Derfor kaller jeg landet «Rahab brakt til ro».

Les i nettbibelen