Herodes-slekten

Fra år 37 f.Kr. satte Roma Herodes-slekten til å styre i Palestina. De kom fra Idumea (Edom, Esaus etterkommere) sør for Dødehavet og var ikke av jødisk herkomst. Flere medlemmer av Herodes-slekten opptrer til ulike tider i fortellingen om Jesus og de første kristne:

Herodes den store

Herodes den store var konge under romersk overhøyhet i Palestina 37–4 f.Kr. Han var kjent for de store byggeprosjektene sine, særlig tempelet i Jerusalem, og for hjerteløs fremferd. Herodes den store var konge da Jesus ble født (Matt 2,1–19).

Du kan lese mer om Herodes den Store på snl.no.

Sjekk bibelreferansene

1Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» 3Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. 4Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. 5«I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten: 6Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.» 7Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. 8Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» 9Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. 10Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. 11De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. 13Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» 14Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. 15Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn. 16Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene. 17Da ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia: 18I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage: Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste. For de er ikke mer. 19Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt

Les i nettbibelen


landsfyrster

Etter at Herodes døde, ble området delt mellom tre av sønnene hans, som ble kalt landsfyrster (gr. tetrark, «fjerdingsfyrste»).


Arkelaos

Arkelaos var landsfyrste over Samaria, Judea (Matt 2,22) og Idumea. Han regjerte da Jesu familie kom tilbake fra Egypt (Matt 2,19–23). Han ble avsatt og erstattet av en romersk prokurator i 6 e.Kr.

Du kan lese mer om Herodes Arkelaos på snl.no.

Sjekk bibelreferansene

22Men da han fikk høre at Arkelaos var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea.

Les i nettbibelen

19Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt 20og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og dra til Israels land! For de som ville ta livet av barnet, er døde.» 21Han sto da opp, tok med seg barnet og barnets mor og kom til Israels land. 22Men da han fikk høre at Arkelaos var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. 23Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nasaret. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profetene, at han skulle kalles en nasareer.

Les i nettbibelen


Herodes Antipas

Herodes Antipas var landsfyrste over Galilea (Luk 3,1) og Perea. Han henrettet døperen Johannes, ønsket å drepe Jesus og medvirket i rettsaken mot ham (Matt 14,1–12; Luk 13,31f; 23,6–12). Han regjerte til 39 e.Kr., da ble han avsatt av romerne og landsforvist.

Du kan lese mer om Herodes Antipas på snl.no.

Sjekk bibelreferansene

1I keiser Tiberius' femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene,

Les i nettbibelen

1På den tiden fikk landsfyrsten Herodes høre ryktet om Jesus. 2Han sa da til tjenerne sine: «Dette er døperen Johannes. Han er blitt reist opp fra de døde, derfor virker slike krefter i ham.» 3Herodes hadde grepet Johannes og bundet ham og satt ham i fengsel. Dette hadde han gjort på grunn av Herodias, som hadde vært gift med hans bror Filip. 4For Johannes hadde sagt til Herodes: «Det er ikke tillatt for deg å ha henne.» 5Herodes ville gjerne ha drept ham, men var redd folket, for de mente at Johannes var en profet. 6Men da Herodes feiret fødselsdagen sin, danset Herodias' datter for gjestene. Herodes ble så betatt 7at han med ed lovet å gi henne hva hun så ba om. 8Da fikk moren henne til å si: «Gi meg døperen Johannes' hode på et fat.» 9Kongen ble bedrøvet, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, befalte han at hun skulle få det, 10og han lot Johannes bli halshugget i fengselet. 11Hodet hans ble båret inn på et fat og gitt til jenta, og hun bar det til sin mor. 12Men disiplene hans kom og hentet liket og gravla det. Så gikk de til Jesus og fortalte hva som hadde hendt.

Les i nettbibelen

31I det samme kom noen fariseere og sa til ham: «Du må komme deg bort herfra, for Herodes akter å drepe deg.» 32Men han svarte: «Gå og si til den reven: I dag og i morgen driver jeg ut onde ånder og helbreder syke, og den tredje dagen er jeg ved målet.

Les i nettbibelen

6Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var galileer, 7og da han fikk vite at han hørte inn under domsmakten til Herodes, sendte han Jesus over til ham, for også Herodes var i Jerusalem i de dagene. 8Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham. Og nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. 9Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord. 10Overprestene og de skriftlærde sto der også og kom med sterke anklager mot ham. 11Herodes viste ham forakt og hånte ham sammen med soldatene sine. Han la en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. 12Den dagen ble Herodes og Pilatus venner; tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre.

Les i nettbibelen


Herodias

Herodias var barnebarnet til Herodes den store. Hun var først gift med en halvbror av Herodes Antipas, deretter med onkelen selv (Matt 14,1–12).

Du kan lese mer om Herodias på snl.no.

Sjekk bibelreferansene

1På den tiden fikk landsfyrsten Herodes høre ryktet om Jesus. 2Han sa da til tjenerne sine: «Dette er døperen Johannes. Han er blitt reist opp fra de døde, derfor virker slike krefter i ham.» 3Herodes hadde grepet Johannes og bundet ham og satt ham i fengsel. Dette hadde han gjort på grunn av Herodias, som hadde vært gift med hans bror Filip. 4For Johannes hadde sagt til Herodes: «Det er ikke tillatt for deg å ha henne.» 5Herodes ville gjerne ha drept ham, men var redd folket, for de mente at Johannes var en profet. 6Men da Herodes feiret fødselsdagen sin, danset Herodias' datter for gjestene. Herodes ble så betatt 7at han med ed lovet å gi henne hva hun så ba om. 8Da fikk moren henne til å si: «Gi meg døperen Johannes' hode på et fat.» 9Kongen ble bedrøvet, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, befalte han at hun skulle få det, 10og han lot Johannes bli halshugget i fengselet. 11Hodet hans ble båret inn på et fat og gitt til jenta, og hun bar det til sin mor. 12Men disiplene hans kom og hentet liket og gravla det. Så gikk de til Jesus og fortalte hva som hadde hendt.

Les i nettbibelen


Filip

Filip var landsfyrste over Iturea, Trakonitis og Gaulanitis (Luk 3,1), dvs. de nordøstlige delene av Palestina. Han grunnla byen Cæsarea Filippi («Filips keiserby») ved foten av Hermon. Han regjerte til 34 e.Kr.

Sjekk bibelreferansene

1I keiser Tiberius' femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene,

Les i nettbibelen


Herodes Agrippa

Herodes Agrippa var sønn av Aristobulus, en fjerde sønn av Herodes den store, som ikke er nevnt i Bibelen. Herodes Agrippa var konge over de nordlige delene av Palestina fra 37 e.Kr., fra 41 også over Judea og Samaria. Han var oppfostret i Roma og venn av keiser Claudius, men viste stor lojalitet mot jødisk tro og skikk. Han iverksatte de første politiske forfølgelsene av kristne (Apg 12,1–17). Den smertefulle måten han døde på i 44 e.Kr., omtales som en straff for overmot (Apg 12,21–23).

Sjekk bibelreferansene

1På den tiden la kong Herodes hånd på noen i menigheten og fór hardt fram mot dem. 2Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd. 3Da Herodes merket at jødene likte dette, gikk han videre og fikk grepet Peter også. Det var i de usyrede brøds høytid. 4Etter at han var tatt, ble han kastet i fengsel, hvor fire vaktskift, hvert på fire mann, ble satt til å holde vakt over ham. Så ville Herodes føre ham fram for folket etter påske. 5Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig til Gud for ham. 6Natten før Herodes skulle føre ham fram, lå Peter og sov mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, og fengselet ble bevoktet av vaktposter som sto utenfor døren. 7Med ett sto en engel fra Herren der, og et lys strålte i rommet. Han vekket Peter med et puff i siden og sa: «Skynd deg, stå opp!» Med det samme falt lenkene av hendene hans, 8og engelen sa til ham: «Bind beltet om deg og ta på deg sandalene!» Da han hadde gjort det, sa engelen: «Få på deg kappen og følg etter meg!» 9Og han fulgte etter ham ut. Men han forsto ikke at det som engelen gjorde, var virkelig; han trodde det var et syn. 10De passerte første og annen vakt og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet seg av seg selv. De gikk ut og fortsatte nedover den første gaten. Der ble engelen plutselig borte for ham. 11Peter kom til seg selv igjen og sa: «Nå vet jeg virkelig at Herren har sendt sin engel og fridd meg ut av Herodes' hånd og fra alt det som jødefolket nå går og venter på.» 12Da dette var blitt klart for ham, gikk han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange samlet i bønn. 13Han banket på ytterdøren, og en tjenestejente som het Rode, kom for å lukke opp. 14Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døren, men sprang inn og fortalte at Peter sto utenfor. 15«Du er fra sans og samling!» sa de til henne. Men da hun holdt på sitt, sa de: «Det må være engelen hans.» 16Imens fortsatte Peter å banke. Da de åpnet og så ham, ble de ute av seg av undring. 17Han gjorde tegn med hånden at de skulle være stille, og fortalte hvordan Herren hadde ført ham ut av fengselet. Og han sa: «Fortell dette til Jakob og brødrene.» Så forlot han dem og dro til et annet sted.

Les i nettbibelen

21På den fastsatte dagen tok Herodes på seg sitt kongelige skrud, satte seg på kongetribunen og talte til dem. 22Folket ropte da til ham: «Her taler en gud, ikke et menneske!» 23Øyeblikkelig slo en Herrens engel ham fordi han ikke hadde gitt Gud æren. Han ble spist opp av mark og døde.

Les i nettbibelen


Herodes Agrippa 2

Herodes Agrippa 2, sønn av Herodes Agrippa, omtales i forbindelse med rettssaken mot Paulus (Apg 25–26). Han var konge over jødiske områder i nordøst og deler av Galilea og Perea 50–100 e.Kr.