Himmelske vesener

Hopp rett til

engler

Engler er Guds tjenende ånder, det gr. ordet angelos betyr «budbærer». I GT er det av og til engler som formidler Guds åpenbaring. Det hender at «Herrens engel» blir nevnt i entall og er en skikkelse som representerer Gud selv (1 Mos 22,11.15f). De fremste englene omtales med navn: Gabriel og Mikael. Navnene deres betyr «Guds helt» og «Hvem er som Gud». Evangeliene forteller om syn av engler i forbindelse med viktige hendelser i Jesu liv: fødselen, fristelsen og oppstandelsen (Matt 1,20; 2,13.19; 28,2–7; Mark 1,13; Luk 1,26; 2,9–14; Joh 20,12).

Sjekk bibelreferansene

11Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg!»

Les i nettbibelen

15Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang 16og sa: «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn,

Les i nettbibelen

20Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd.

Les i nettbibelen

13Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.»

Les i nettbibelen

19Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt

Les i nettbibelen

2Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. 4Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. 5Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. 6Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! 7Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»

Les i nettbibelen

13og der var han i førti dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant villdyrene, og englene tjente ham.

Les i nettbibelen

26Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret,

Les i nettbibelen

9Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Les i nettbibelen

12Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene.

Les i nettbibelen


kjeruber

Kjeruber er i GT himmelske vesener som vokter hellige steder (1 Mos 3,24). De var avbildet i Israels helligdom. To kjeruber strakte vingene sine ut over paktkisten. Herren kalles «den som troner over kjerubene» (Sal 80,2; 99,1). I synene sine skildrer profeten Esekiel kjerubene som vingede skapninger som lignet både mennesker og dyr (Esek 1,5ff; 9,3; 41,18f).

Sjekk bibelreferansene

24Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kjerubene og det flammende sverdet som svinges uten stans. De skulle vokte veien til livets tre.

Les i nettbibelen

2Lytt, du Israels hyrde, du som fører Josef lik en flokk med sauer. Du som troner over kjerubene, strål fram!

Les i nettbibelen

1Herren er konge, folkene skjelver, han troner over kjerubene, jorden bever.

Les i nettbibelen

5Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. Slik så de ut: De lignet mennesker. 6Men hver av dem hadde fire ansikter og fire vinger. 7Beina deres var rette, føttene lignet kalveklover, og de skinte som blankpusset bronse. 8De hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire holdt ansiktene og vingene på denne måten: 9Vingene deres berørte hverandre. De snudde seg ikke når de gikk, hver av dem gikk rett fram. 10Foran lignet ansiktene menneskeansikter. Til høyre hadde alle fire løveansikt, til venstre okseansikt, og bak hadde de ørneansikt. 11Slik så ansiktene ut. Vingene var spent ut ovenfra, slik at to berørte hverandre. De to andre vingene dekket kroppen. 12Hver av dem gikk rett fram. Dit ånden ledet dem, gikk de; de snudde seg ikke mens de gikk.

Les i nettbibelen

3Da løftet Israels Guds herlighet seg opp fra kjerubene, som den hadde vært over, og flyttet seg til terskelen i tempelet. Herren ropte til mannen som var kledd i lin og hadde skriveutstyr i beltet.

Les i nettbibelen

18med bilder av kjeruber og palmer, én palme mellom to kjeruber. Hver kjerub hadde to ansikter. 19Et menneskeansikt vendte mot palmen fra den ene siden og et løveansikt fra den andre. Slike bilder var det overalt i tempelet.

Les i nettbibelen