Landet

Bibelens historie utspiller seg i det fysiske, historiske Israel. Her finner du en oversikt over noen av de vanligste begrepene knyttet til landet Israel.

Hopp rett til

Kanaan

Kanaan var navnet på landet Gud ba Abraham dra til (1 Mos 12,1–5). Dette navnet ble fremdeles brukt da etterkommerne hans kom tilbake fra slaveriet i Egypt og delte landet mellom seg.

Sjekk bibelreferansene

1Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! 2Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. 3Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» 4Så dro Abram, slik Herren hadde sagt ham, og Lot dro sammen med ham. Abram var 75 år gammel da han brøt opp fra Harran. 5Og Abram tok med seg sin kone Sarai og sin nevø Lot og alle eiendelene de hadde samlet seg, og folkene de hadde skaffet seg i Harran. De brøt opp for å dra til landet Kanaan.Da de kom til Kanaan,

Les i nettbibelen

Kart over det gammeltestamentlige Israel

Kart med oversikt over Israels tolv stammer

Israel

Israel er hebr. for «Gud kjemper» eller «må Gud kjempe». Det ble navnet på landet da det ble et eget kongerike under Saul, David og Salomo. Oppr. ble navnet gitt til stamfaren deres, Jakob (1 Mos 32,28). Som folkenavn ble det først brukt om alle de tolv hebreerstammene, hele Israel. Etter at riket ble delt i to etter Salomos død, ble det navnet på de ti stammene i nord, med Efraim i spissen. Israel ble da det samme som Nordriket.

Sjekk bibelreferansene

28Da sa mannen: «Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.»

Les i nettbibelen


Juda

Juda ble, da riket ble delt, navnet på riket til de to stammene i sør, Benjamin og Juda. Juda er dermed identisk med Sørriket. Etter at jødene kom tilbake fra Babel, ble Juda en provins i det mektige Perserriket.


Judea

Judea er navnet på en romersk provins (fra 63 f.Kr.) som omfattet Idumea, Galilea, Perea og det egentlige Judea, dvs. den sørlige delen av området. I NT brukes navnet både i vid betydning om hele området (Luk 1,5; 4,44; 7,17) og i snevrere betydning om den sørlige delen (Matt 2,1.22).

Sjekk bibelreferansene

5I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

Les i nettbibelen

44Og han fortsatte å forkynne i synagogene i Judea.

Les i nettbibelen

17Dette ordet om ham spredte seg i hele Judea og området omkring.

Les i nettbibelen

1Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem

Les i nettbibelen

22Men da han fikk høre at Arkelaos var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea.

Les i nettbibelen


Palestina

Palestina er et navn som Bibelen ikke bruker, men som i nytestamentlig tid var i vanlig bruk om landområdet med grense mot Middelhavet i vest, Syria i nord, den arabiske ørkenen i øst og Sinai-halvøya i sør. Den første vi vet brukte dette navnet, er den gr. historikeren Herodot ca. år 450 f.Kr.