Det gamle testamentet

Det finnes ulike utregninger av de enkelte mål- og lengdeenhetene. De kan ikke bestemmes helt nøyaktig.

lengdemål:

 • 1 alen = ca. 50 cm
 • 1 fingerspenn = ca. 25 cm
 • 1 håndsbredd = ca. 8 cm
 • 1 finger = ca. 2 cm

hulmål:

 • 1 homer = 1 kor = ca. 360 liter
 • 1 efa = 1 bat = ca. 36 liter
 • 1 sea = ca. 12 liter
 • 1 hin = ca. 6 liter
 • 1 omer = ca. 3,6 liter
 • 1 kab = ca. 2 liter
 • 1 log = ca. 0,5 liter

vekt:

 • 1 talent (hebr. kikkar) = 34,2 kg
 • 1 mine = 0,571 kg
 • 1 sjekel = 11,4 g
 • 1 beka (= ½ sjekel) = 5,7 g
 • 1 gera (= 1/10 beka) = 0,6 g

Det nye testamentet

lengdemål:

 • 1 (rom.) mil = ca. 1500 m
 • 1 stadie (gr. stadion) = ca. 185 m
 • 1 favn = ca. 1,85 m
 • 1 (rom.) alen = ca. 0,45 m
 • 1 fot = ca. 0,30 m

hulmål:

 • 1 tønne (hebr. kor) = ca. 360 liter
 • 1 fat, også kalt anker (hebr. bat) = ca. 36 liter
 • 1 mål (hebr. sea) = ca. 12 liter
 • 1 spann (gr. modios) = 8,7 liter

vekt:

 • 1 pund = 327 g