Romerske provinser

Hopp rett til

Kart over romerriket på Paulus' tid

Akaia

Akaia var fra 46 f.Kr. en rom. provins som omfattet den sørlige delen av det nåværende Hellas, med Korint som hovedstad. Provinsen var under administrasjon av senatet i Roma og ble ledet av guvernører som tjenestegjorde i ett år. Akaia var et av Paulus’ viktigste misjonsområder (1-2 Kor). Akaia er omtalt i Apg 18,12.27; 19,21; Rom 15,26; 1 Tess 1,7f.

Sjekk bibelreferansene

12Mens Gallio var guvernør i Akaia, slo jødene seg sammen mot Paulus og trakk ham for retten.

Les i nettbibelen

27Da han ønsket å reise til Akaia, oppmuntret brødrene ham og skrev til disiplene at de måtte ta imot ham. Han kom dit og ble ved Guds nåde til stor hjelp for dem som hadde kommet til tro.

Les i nettbibelen

21Etter det som nå var fullført, bestemte Paulus seg for å dra gjennom Makedonia og Akaia og videre til Jerusalem. «Når jeg har vært der», sa han, «må jeg også reise til Roma.»

Les i nettbibelen

26For menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem.

Les i nettbibelen

7Slik ble dere et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. 8For fra dere har Herrens ord fått lyde vidt utover. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder har de hørt om deres tro på Gud, så vi ikke behøver å si noe.

Les i nettbibelen


Asia

Asia er i NT en betegnelse på den rom. provinsen som i 133 f.Kr. ble opprettet i den vestlige delen av Lilleasia (det nåværende. Tyrkia). Provinsen var underlagt en guvernør som holdt til i Efesos. Den omtales ofte i Apg.


Galatia

Galatia er navn på:

1. en rom. provins, øst for provinsen Asia. På den første misjonsreisen besøkte Paulus flere byer i den sørlige delen av provinsen: Antiokia, Ikonium, Lystra og Derbe (Apg 13–14).

2. et landskap, den nordlige delen av provinsen Galatia, der byen Ankara ligger i dag. Folket i provinsen og landskapet var sammensatt. Det fantes innvandrere bl.a. med jødisk og europeisk bakgrunn. Muligens var innslaget av innvandrere fra Europa sterkere i nord, dvs. i landskapet Galatia, enn i sør. Ordet «galater» henger språklig sammen med «galler» eller «kelter».


Makedonia

Makedonia var fra 149 f.Kr. en rom. provins som omfattet den nordlige delen av det nåværende. Hellas og nesten hele Albania. En rom. hovedvei, Via Egnatia, gikk gjennom provinsen og var en hovedforbindelse mellom Italia og Lilleasia.