Stort behov for bibeloversettelser i Afrika

Oversetter sitter sammen med to menn og diskuterer bibeltekst.
Foto: Sarah Hilton

Av Bernt G. Olsen, bibelmisjonsleder

«Da jeg fortalte min kone at jeg hadde svart ja til å bli bibeloversetter, begynte hun å gråte», fortalte Repent Abraham, bibeloversetter i Afrika, for en tid tilbake. Saken var at dette arbeidet hadde pågått en tid, men alle som hadde arbeidet med det tidligere, var døde. «Hun var overbevist om at også jeg ville dø», fortsatte Abraham. Slik gikk det heldigvis ikke. I dag leder han bibelselskapet i Sør-Sudan, et av verdens farligste land. Noen steder kan det å oversette Bibelen medføre livsfare. Likevel er det noen som utsetter seg for det. Det gjør de i tro, for det å gi sine medmennesker tilgang til Guds Ord på sitt eget språk, er viktigere for dem enn noe annet

Hver gang jeg har vært i Afrika, har jeg sett den dype gleden folk får når de tror på Jesus. Afrika er i ferd med å overta som det kristne kontinentet, men når det kommer til bibeloversettelse, er det mye ugjort. Årsaken er at det er mange språk her, og at det tar tid å oversette Guds Ord. At det tar lang tid, innebærer også at det koster mer, for oversettere og andre skal ha lønn.

I dag regner vi 10 til 15 år for en komplett bibeloversettelse, noen ganger mer. Når et bibelselskap oversetter Bibelen, gjøres det så samvittighetsfullt som mulig. Hovedsaken er at oversettelsen får fram budskapet i grunnteksten så nøyaktig som det lar seg gjøre. Ofte kan ikke oversetterne gresk eller hebraisk, men heldigvis har vårt fellesskap god hjelp av eksperter som er trent på å hjelpe til med akkurat dette. Sammen med dette brevet vil du finne en folder som forklarer mer om alle stegene i prosessen med å oversette Bibelen, og hvordan oversettere jobber. Som du ser så er det ikke uten grunn at arbeidet tar tid.

Jeg har noen få ganger deltatt på feiringen når et folk for første gang får sin egen bibeloversettelse. Det er en ubeskrivelig glede, en fest og en feiring jeg skulle ønske du også kunne oppleve. På kortet som ligger sammen med dette brevet, kan du lese hva Menette i Angola sier om å få Guds Ord i hendene på sitt eget språk for første gang.

I Det Norske Bibelselskap har vi bestemt at når vi svarer ja til å støtte en ny oversettelse, så fortsetter vi å støtte prosjektet til oversettelsen er ferdig. Dette tar tid, og det koster penger. Det er dette jeg nå inviterer deg til å bli med på. Denne gang ber jeg deg spesielt om å støtte oversettelsene i Afrika, blant annet i Etiopia, Tanzania og Togo. De trenger vår hjelp på en helt spesiell måte, for de som ønsker seg Bibelen, har ikke mulighet til å betale det oversettelsesarbeidet koster, og mange av dem lever i samfunn hvor de som språklige minoriteter er undertrykket.

Når de får sin egen bibel, vet jeg at det kommer til å gi dem en ny forståelse og innsikt i hvem de er. At de er skapt i Guds bilde, at Gud har skapt alle mennesker og at alle er like mye verdt. Derfor er bibeloversettelse farlig. Men noen er villige til å gi sitt liv for det, for det vil gi mange mennesker et nytt liv i Jesus Kristus.

En gruppe leser høyt fra Bibelen
Foto: Joyce van de Veen