Ser fram til Det nye testamentet på sørsamisk

I august 2024 kan Bibelselskapet endelig gi ut Det nye testamentet på sørsamisk. For bibeloversetter Bierna Leine Bientie betyr det ekstra mye at det kommer ut nå, året etter at sannhets- og forsoningskommisjonen la fram sin rapport.

– Dette hadde jeg aldri trodd da jeg begynte å oversette bibeltekster på 1980-tallet – at jeg en dag skulle stå med et helt nytestamente i hendene, sier Bientie.

Arbeidet med sørsamiske bibeltekster begynte allerede på 70- og 80-tallet, med blant andre Ella Holm Bull og Anna Jacobsen. Selv holdt Bierna Leine Bientie sin første preken på sørsamisk i 1978.

Biskop Bjarne O. Weider i Sør-Hålogaland gav Bientie permisjon i et år, slik at han kunne fordype seg i sørsamisk.

– Da Weider ringte, så jeg ikke for meg at jeg kunne oversette i det hele tatt. Men etter hvert begynte jeg å lage noen tekster.

Fra innvielsen av Sørsamisk tekstbok i 2018
Bierna Bientie (til venstre) under innvielsen av Sørsamisk tekstbok i 2018, sammen med Sigfred Jåma og Jenny Krihke Bendiksen

– Jeg har hatt mange gode opplevelser under arbeidet, sier Bientie, – flotte øyeblikk da arbeidet gikk av seg selv og jeg ble dratt inn i teksten. Jeg er en heldig mann som har fått være med på dette – det er slik jeg føler det.

Å fortelle i presens

I 1993 var Markusevangeliet ferdig oversatt. Bientie husker flere gripende øyeblikk fra arbeidet, som da Anna Jacobsen og han selv arbeidet med bibelteksten om nattverden. Blikket deres møttes over bordet, og begge hadde tårer i øynene, for de følte at de var til stede i teksten.

– Det kommer av at den sørsamiske fortellerstilen bruker presens, sier Bientie.

– Da blir leseren dratt inn i handlingen – en blir nærværende i fortellingen. Vi bruker det i påsketekstene, blant annet ved inntoget i Jerusalem: Da blir leseren med til Jerusalem; en ser handlingen for seg.

– Dette er den vanlige måten å fortelle på blant sørsamer – vi er vant til den fra vi er små. Det males fram bilder i oss: Det som skjer i fortellingen, skjer foran øynene våre. Det er slik gode historier skal fortelles, sier Bientie.

Gi folk språket tilbake

Bientie synes det er ekstra betydningsfullt å gi ut et sørsamisk nytestamente etter at sannhets- og forsoningskommisjonen la fram sin rapport i fjor.

– Rapporten forteller hvordan språket ble tatt fra oss gjennom fornorskningen. Nå kan vi feire at vi får gode sørsamiske tekster, frie for fornorskning. Vi er bevisste på at språket skal være helt sørsamisk, uten norske og svenske talemåter som de unge så lett blir påvirket av.

– Som tidligere leder for Bibelselskapets oversettelsesarbeid Hans-Olav Mørk sa det: «Vi skal gi språket tilbake til det sørsamiske folket».

Bientie sammenlikner sørsamene med fjellbjørka:

– Forfedrene våre har vært som fjellbjørka i stormen – de har bøyd seg ned og latt stormen rase. Vi har alltid hatt en visshet at vi skal komme oss gjennom det utroligste og reise oss igjen. Dette har også vært viktig for meg som sørsamisk prest: å hjelpe folk å bevare håpet.

En stor dag

Bibelselskapets generalsekretær Øyvind Haraldseid sier:

– Innvielsen av Det nye testamentet på sørsamisk blir en stor dag. Jeg ser hva det gjør med mennesker å lese Bibelen på sitt eget språk. Da blir Gud min på en annen måte enn når en leser Bibelen på et språk som ikke er hjertespråket. Det står enorm respekt av innsatsen som oversetterne har gjort.

– Hva betyr en slik utgivelse for Det Norske Bibelselskap?

– Vårt formål er å gjøre Bibelen tilgjengelig for flest mulig. Det at det hittil ikke har vært et nytestamente på sørsamisk – det er jo en skam og noe vi bare må beklage. Da betyr det så mye når det endelig skjer.

Lanseringen blir 24.-26. august i Østersund, forteller Haraldseid.

– Det blir representasjon fra den norske regjeringen, og kongehuset på både norsk og svensk side er invitert. Dette er en stor hendelse, ikke bare i Norge, men også i Sverige, avslutter Haraldseid.