Takk fra Ukraina

Barn på leir samlet rundt et bål. I bakgrunnen ser vi et alter med et kors - og brennende vokslys.
Bibelselskapet i Ukraina arrangerer leirer som gir barna en pause fra krigen og lærer dem å håndtere vanskelige følelser.

I løpet av to år med krig har mange ukrainske barn blitt tvunget til å skjule sine følelser. Noen har mistet én eller begge foreldre, enda flere har slektninger som på ulike måter har blitt rammet av krigens grusomheter.

Derfor driver Det ukrainske bibelselskapet et omfattende traumelindringsarbeid – både blant voksne og barn. Blant annet blir det arrangert leirer som gir barna en pause fra krigen og lærer dem å håndtere vanskelige følelser.

Sasha heter en 10 år gammel gutt. På leiren satt han ofte alene og stirret inn i bålet. Da en leder satte seg ved siden av ham, senket han hodet. «Hvorfor?» var det første han sa.

Bare seks dager tidligere hadde fetteren hans blitt drept ved fronten, og han hadde også tidligere opplevd at en annen nær venn hadde mistet livet i krigen.

Kursholderne bad sammen med Sasha. Deretter skrev han om alt det vonde på et stykke papir. De leste det han hadde skrevet – og så kastet de papiret med alle de vonde tankene på bålet. Det markerte begynnelsen på Sashas vei til helbredelse.

Din gave denne måneden går til traumebehandling i Ukraina.