Ukraina

Olexander fra Bibelselskapet overleverer barnebibler til Olena og Atrem. Moren Kateryn var også til stede.
Kateryn, og de to barna Olena og Atrem, er internflyktninger i Ukraina, og bor nå på en skole i Lviv, vest i landet. De ble svært glade for barnebiblene fra Bibelselskapet.

Krigen pågår for fullt i Ukraina, og etterspørselen etter bibler bare fortsetter å stige. I livets tyngste stunder søker mennesker Gud, og behovet for bibler, nytestamenter og bibeldeler er derfor større enn noen gang. Soldater ved fronten, barn og unge på flukt, kvinner og eldre mennesker: Alle søker de trygghet, trøst og håp i Bibelens ord.

Din faste givertjeneste vil denne måneden gå til bibler i Ukraina.