Takk fra Vietnam

Pheu med Det nye testamentet i ny oversettelse til stieng.
Pheu med Det nye testamentet i ny oversettelse til stieng.

Selv om Stieng-folket kan lese vietnamesisk, har de kristne lenge hatt problemer med å forstå dybden av de bibelske tekstene.

For fem år siden, uttalte derfor Pheu, en pastor fra Stieng-folket:

«Å få Bibelen på vårt hjertespråk vil ikke bare bringe oss stolthet og identitet, men også bidra til å bevare vår unike kulturarv.»

På det tidspunktet var arbeidet med bibeloversettelsen allerede i gang: Siden 2015 har det pågått omfattende opplæring av oversettere, og det er gjennomført en rekke møter. Oppfølging og veiledning fra Bibelselskapet har sikret at den nye oversettelsen er blitt i oversenstemmelse med grunntekstene.

7. mars hadde den store dagen kommet. Da ble Det nye testamentet på stieng lansert i en stortilt seremoni i Binh Phuoc, Vietnam.

Pheu var selvsagt tilstede, og uttalte:

«Å holde dette nytestamentet i hendene er en ubeskrivelig følelse. Det er som å holde en skatt som taler direkte til hjertet. Stieng-språket er ikke bare et kommunikasjonsmiddel, det er kjernen i vår identitet. Å ha evangeliene på morsmålet er å oppleve dem så inderlig og så dypt som mulig.»

Fortsatt er det minoritetsspråk i Vietnam som mangler Bibelen på sitt språk. Det Norske Bibelselskap støtter flere av disse prosjektene.

Din gave denne måneden går til bibeloversettelse i Vietnam.