Takk fra Kina!

Zheng Yuzhen, en eldre kvinne, i kirkebenken med sin bibel.
Zheng Yuzhen (78) er leder for lovsangen og høytlesningen av Bibelen i kirken.

Zheng Yuzhen (78), fra Jilin i Kina, ble født i fattigdom og har hele livet strevet med å få endene til å møtes. Etter at ektemannen måtte slutte i jobben på grunn av epilepsi, begynte Zheng - på tross av sin dårlige helse - å arbeide.

Livet hennes endret seg da en nabo ga henne et nytestamente og hun ble en kristen. Zheng begynte å lese i Bibelen og gå på gudstjenester, troen vokste, og hun fant en glede og et håp som forandret livet hennes. Ektemannens epilepsi ble helbredet, også han ble kristen og ekteskapet deres ble sterkere.

I dag er Zheng leder for lovsangen og for høytlesningen av Bibelen i kirken. Høytlesningen skjer ved hjelp av en storskriftsbibel som kirken har fått fra Bibelselskapet. Hennes erfaring viser hvordan tro, kjærlighet og utholdenhet som hun finner i Bibelen, kan gi håp og glede. Zheng har funnet Guds kraft, og nå gir hun denne skatten videre til andre.

Takk for at du gir fast! Din gave i mai vil gå til bibler i Kina.