Takk fra Egypt

Utendørs bilde der Løven Kingo i bakgrunnen er omkranset av glade barn og noen voksne kvinner.
Løven Kingo fant fram til de kristne i landsbyen.

I en landsby sør for Kairo, hovedstaden i Egypt, ligger det en landsby med en liten kristen menighet.

– Jeg trodde vi lå så avsides til at dere ikke ville komme til oss, sier den lokale presten da et team fra Bibelselskapet besøker kirken.

Bibelselskapet i Egypt har i flere år gjennomført Kingo-programmet: En person iført et løvekostyme opptrer for barna med bibelfortellinger, sang og musikk. Kingo var også med til denne landsbykirken og delte ut barnebibler og andre aktivitetshefter til barna.

– Deres besøk har gjort både barna og foreldrene deres så glade, uttaler presten.

– Særlig trosopplæringsmateriellet er til stor hjelp for oss. Vi hadde ikke selv hatt råd til å kjøpe dette. Søndagsskolelærerne bruker heftene i kirkene, og også på skolene har barna stor nytte av materiellet.

– Tusen takk for gavene til menigheten og til barna!

Din gave denne måneden går til bibelarbeidet i Egypt.