Bibeloversettelser for 707 millioner mennesker fullført i 2020!

På tross av utfordringene knyttet til COVID-19 fullførte bibelselskaper over hele verden oversettelser til hele 66 språk i 2020. Til sammen 707 millioner mennesker har dermed fått Bibelen oversatt til sitt språk.

46 av disse språkene hadde ingen del av Bibelen oversatt fra før. Seks språkgrupper mottok hele Bibelen for første gang - fem i Afrika og den siste i USA, der døvesamfunnet kunne feire fullførelsen av den amerikanske tegnspråkbibelen.

Amerikansk tegnspråk brukes av om lag 408 000 mennesker og er det eneste av ca. 400 tegnspråk i verden som har hele Bibelen.

Det ble også fullført oversettelser av Det nye testamentet til 11 språk som brukes av fire millioner mennesker. Oversettelsene til to av disse språkene, Epie og Ogbia, ble lansert av Bibelselskapet i Nigeria.

I den lille øystaten Vanuatu i Stillehavet ble første oversettelse av Det nye testamentet til språket Hano feiret med tradisjonelle sanger og danser på selveste pinsedagen:

Du kan lese mer om dette her: https://bibel.no/nyheter/bibeloversettelser-for-707-millioner

Tusen takk for din faste gaver som har vært med å gjøre dette mulig. Din gave denne måneden går til bibeloversettelse.