Takk fra Tadsjikistan!

Første bibelsending på 20 år er ankommet Tadsjikistan

Da Pendar ble en kristen, brøt familien og lokalsamfunnet all kontakt med ham.

«Gud åpenbarte for meg hvor dyrebar jeg er for ham, og at det ikke betyr noe om jeg har en jordisk familie eller ikke. Jeg fikk se meg selv gjennom Guds øyne og lærte å respektere og elske meg selv. Bibelen jeg fikk har endret livet mitt. Gaven fortalte meg også noe mer: At vi ikke er alene, men at kristne over hele verden vet om oss, ber for oss og hjelper oss», sier han.

Takk for din bibelgave til Tadsjikistan.