Traumebehandling etter jordskjelvene i Syria våren 2023

Etter jordskjelvet den 6. februar 2023, forsto Bibelselskapet i Syria raskt behovet for å hjelpe folket med de store psykiske belastningene katastrofen hadde påført menneskene.

Traumebehandlingskurs i Syria - mennesker rundt et bor som leser, skriver, tegner og samsnakker.

En representant fra Bibelselskapets styre, Søster Safaa Al Bittar, og dr. Issam Smeir utarbeidet et én-dags intensivt kurs for traumebehandling.

Kurset består av informasjon, diskusjoner, individuell rådgivning og aktiviteter til håndtering av stress, angst, traumer og tap. For å sikre nok fagfolk, ble det samlet et team bestående av 16 psykologer, inkludert Issam Smeir og Safaa. Flere forberedende møter ble holdt.

Allerede 15. februar ble første kurs holdt i Aleppo. I samarbeid med lokale kirker ble det fra 1. april til 1. juni gjennomført totalt 46 kurs i Damaskus, Aleppo, Hama, Homs og Latakia med omkringliggende landsbyer.

Totalt deltok ca. 1 300 kvinner og menn fra forskjellige kirkesamfunn. Blant kursdeltakerne var det flere menighetsansatte, men også enkeltpersoner som hadde opplevd traumer, tap og vansker som følge av jordskjelvet.

Målet med kursene er å gi enkeltpersoner en plattform til å bearbeide følelsene sine, finne støtte hos hverandre og håndtere påkjenningene både krigen og jordskjelvet har medført. «Vi håper kursene vil styrke deltakerne ved å gi dem praktiske verktøy og strategier til å takle traumer og tap.»

Øktene ble også tilpasset mennesker med ulik religiøs bakgrunn..

Gjennom kursene ønsker Bibelselskapet i Syria å øke bevisstheten og forståelsen for traumelidelser. Det har også en målsetning om å utvikle tilpasset materiell og ressurser for å møte behovene til mennesker med traumer.

Ved slutten av hvert kurs gjennomgikk deltakerne flere psykologiske tester for å måle stress, angst og traumer. Disse testene vil være til hjelp når behandling senere skal gis til grupper og enkeltpersoner.

Resultatene fra de psykologiske testene var sjokkerende: 45 % til 50 % av deltakerne trenger øyeblikkelig psykologisk hjelp.

Behovet for denne typen kurs er stort i Syria, men dessverre setter økonomien begrensninger for arbeidet.

Gjennom denne type kurs ønsker Bibelselskapet i Syria å formidle selve essensen av Guds kjærlighet, medfølelse og helbredende kraft. Derfor får hver deltaker en utgave av Bibelen, og sammen ber vi om at Guds ord vil gi åndelig støtte, og virke sammen med den psykologiske veiledningen.

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»