Tårnet i Babel

Menneskene ble mange på jorden.
De hadde alle samme språk,
så alle forsto hva de andre sa.

De vandret omkring og fant en bred dal.
Der slo de seg ned.
«Kom, vi lager teglstein og brenner dem harde,
og så kan vi bygge», sa de til hverandre.

De brente teglstein så svetten silte,
de rørte i jordbek så armene dirret,
så satte de stein mot stein med jordbek som bindemiddel.

Litt etter litt ble husene reist.
De ble større og større,
de ble fler og fler,
de ble vakrere og flottere og høyere.

«Kom, la oss bygge mer», sa menneskene,
«et tårn som når opp til himmelen!
Da vil alle kjenne til oss, og vi blir lik Gud.»

Alle arbeidet, og tårnet vokste,
teglstein for teglstein med jordbek imellom.
Ingenting kunne stanse dem når de var i gang.

Da steg Gud ned til menneskene.
Han så tårnet og sa:
«Hva er det de holder på med?
Hvordan er det de bruker livet de har fått?»

Gud så at dette ikke var godt for menneskene,
og han så at de ikke ville stanse av seg selv.
Gud så at makten ødela menneskene.

For å stoppe dem gjorde han dem forvirret.
Han la ulike språk i munnen på dem,
så den ene ikke forsto hva den andre sa.

Folk begynte å rope til hverandre,
men det ble bare bråk.
Det var ikke mulig for dem å fullføre tårnet,
for alt de ville gjøre, druknet i høylytt babbel.

Da brøt folk opp fra byen Babel.
De tok med seg hvert sitt språk
og spredte seg ut over hele jorden.

Les historien i Bibelen

1Hele jorden hadde samme språk og samme ord. 2Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet Sinear og slo seg ned der. 3De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem harde!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. 4Og de sa: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!» 5Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. 6Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. 7Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke forstår den andre!» 8Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 9Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens språk. Og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

Les i nettbibelen