Jesus og barna

Jesus gikk rundt blant folk og fortalte.
Han la hendene på syke så de ble friske.
Han var god mot de små og de fattige.

Mødrene kom til ham med barna sine.
De ville at han skulle velsigne barna.
Disiplene viste dem bort.

Da ble Jesus sint, veldig sint.
Ikke på barna, men på disiplene.
Han ropte: «Skjønner dere ingen ting?
La de små barna komme til meg!
Ikke hold dem tilbake!
De hører til i Guds rike,
og Guds rike tilhører dem!»

Da våget mødrene seg fram med barna.
Jesus smilte og tok dem inntil seg,
la hendene på dem og velsignet dem.

Les historien i Bibelen

13De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. 14Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 15Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Les i nettbibelen