Barnet og nistepakken

Jesus og disiplene hans dro med båt
over Gennesaretsjøen.
De gikk i land et sted for å være alene,
og dro et stykke opp i åssidene,
der det var god utsikt ut over sjøen.

Men en stor folkemengde fulgte etter dem
fordi de hadde sett at Jesus gjorde syke folk friske.
Kanskje håpet de å få se flere mirakler.

Dagen gikk.
Etter hvert ble alle sultne.
Men ingen ville gå derfra.
Jesus ba disiplene om å gi folket mat,
men disiplene svarte at det kunne de ikke,
for folket var altfor mange.

Likevel sa en: «Det er et barn her med nistemat.
Barnet har fem brød og to fisker.
Men det er jo altfor lite til så mye folk.

La dem sette seg», sa Jesus.
Så ba han takkebønnen,
delte brødet og fisken i biter,
og ga dem.

Disiplene delte ut bitene videre,
og maten tok ikke slutt!
Det ble mer mens de delte.
Det var som om de drømte.

Fem tusen sultne mannfolk ble mette,
pluss kvinner og barn som ikke ble talt.
Disiplene samlet inn restene som ble til overs
og fylte opp brød i tolv fulle kurver.

Folk ropte, forundret over det de var med på.
Var profeten fra gamle dager kommet igjen,
han som ga folket brød i ørkenen?

Da gikk Jesus fra dem,
opp i fjellet over åssidene,
der det var god utsikt utover sjøen.
Han var alene.

Moses ble også kalt profet, og han ble regnet
som den første store profeten.
Gud lovet at i endetiden skulle han igjen sende en profet som Moses.

Last ned gratis fargeleggingsark

Les historien i Bibelen

1Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. 2En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. 3Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. 4Påsken, jødenes høytid, var nær. 5Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» 6Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. 7Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» 8En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham: 9«Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» 10Da sa Jesus: «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring fem tusen menn. 11Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. 12Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» 13De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene. 14Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: «Dette må være profeten som skal komme til verden!» 15Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.

Les i nettbibelen

15En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram hos deg, en av dine landsmenn. Ham skal dere høre på.

Les i nettbibelen

21«Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei», sa han.

Les i nettbibelen

22Moses har sagt: ‘Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere.

Les i nettbibelen