Jeriko

Da Moses døde, ble Josva leder for Israels folk.
Josva førte folket inn i landet som Gud hadde lovet dem.
Men først måtte de krysse elva Jordan,
som flommet over sine bredder på denne tiden.

En natt mens de lå i leir ved Jordan,
sendte Josva i hemmelighet to spioner til byen Jeriko
som lå på den andre siden av elva.
Spionene klatret opp langs bymuren.
Helt øverst, inne i muren, var det et hus.
Der bodde det en kvinne som het Rahab.
Hun var snill mot dem og ga dem mat.
I all hast gjemte hun dem under halmen oppe på taket
da kongens menn kom for å lete etter spionene.
Rahab lurte vaktene og sa at de fremmede hadde reist.
Om natten firte hun spionene ned fra vinduet med et tau.
«Vi har hørt om hvordan Gud hjalp dere
gjennom Sivsjøen og ørkenen», sa hun til dem.
«Da mistet vi motet på grunn av dere.
Men når dere inntar Jeriko: spar min familie og meg!
Vis oss godhet, slik jeg har gjort godt mot dere!»
Da ba de henne binde en rød snor i vinduet,
som tegn på at folk i dette huset skulle være beskyttet.

Spionene kom tilbake til Josva og fortalte hva de visste om byen.
«Tiden er inne», sa Josva. «Vi krysser Jordan.»
Han ba prestene gå først med paktkisten mellom seg.
Og i det samme føttene deres berørte vannflaten,
stanset flomvannet ovenfra
og sto som en voll langt borte.
Israels folk krysset elva på tørr grunn.
Folk i byene omkring hørte om underet, og de skalv.

En dag gikk Josva litt for seg selv.
Da møtte han en mann med løftet sverd i hånden.
«Er du med oss eller med fiendene våre?» spurte Josva.
«Nei, jeg er føreren for Herrens hær», svarte mannen.
«Nå er jeg kommet.»
Da falt Josva ned med ansiktet mot jorden,
for han skjønte han hadde møtt en engel.

Da Josva kom tilbake til folket,
sa han: «Jeg vet at Jeriko skal bli vår.
Men vi skal ikke sloss for å ta byen.
Vi skal gå og blåse i horn.»

Folket gjorde som han sa.
De sloss ikke, men gikk i stedet rundt bymuren
med paktkisten på skuldrene mens de blåste i bukkehorn.
Slik gjorde de en gang om dagen i seks dager.
Den sjuende dagen gikk de sju ganger rundt byen.
Da prestene blåste i bukkehornene den sjuende gangen,
ropte hele folket høyt.
I det samme styrtet muren ned,
og folket gikk rett inn i byen.

Jeriko ble lagt i grus,
men Rahab og familien hennes ble berget.

Les historien i Bibelen

1Jeriko var lukket og stengt for israelittene. Ingen gikk ut, og ingen gikk inn. 2Men Herren sa til Josva: «Se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i dine hender. 3Dere skal omringe byen; alle krigerne skal gå rundt byen én gang. Det skal du gjøre i seks dager. 4Sju prester skal bære sju bukkehorn foran paktkisten. På den sjuende dagen skal dere gå sju ganger rundt byen, og prestene skal blåse i bukkehornene. 5Når hornet lyder, når dere hører støtet fra bukkehornene, skal hele folket sette i et høyt rop. Da skal bymuren styrte sammen, så hver og en kan gå rett inn i byen.» 6Josva, Nuns sønn, kalte prestene til seg og sa til dem: «Løft opp paktkisten. Sju prester skal bære sju bukkehorn foran Herrens kiste.» 7Til folket sa han: «Gå rundt byen! Krigerne skal gå foran Herrens kiste.» 8Da Josva hadde talt til folket, gikk de sju prestene som bar de sju bukkehornene, foran Herren og blåste i hornene, mens Herrens paktkiste fulgte etter dem. 9Krigerne gikk foran prestene som blåste i hornene, og baktroppen fulgte etter kisten. De gikk, og hornene ljomet. 10Josva hadde befalt folket: «La det ikke høres krigsrop, gi ikke lyd fra dere og la ikke et ord komme fra munnen deres før den dagen jeg sier at dere skal rope! Da skal dere rope.» 11Så lot han Herrens paktkiste bli ført én gang rundt byen. Siden gikk de tilbake til leiren og overnattet der. 12Neste morgen sto Josva tidlig opp, og prestene løftet opp Herrens kiste. 13De sju prestene som bar de sju bukkehornene, gikk foran Herrens kiste og blåste hele tiden i hornene. Krigerne gikk foran dem, baktroppen fulgte etter Herrens kiste, og hornene ljomet hele tiden. 14De gikk én gang rundt byen denne andre dagen og vendte så tilbake til leiren. Dette gjorde de i seks dager. 15Den sjuende dagen sto de opp ved daggry og gikk på samme måten rundt byen, sju ganger. Det var bare den dagen de gikk sju ganger rundt byen. 16Den sjuende gangen prestene blåste i hornene, sa Josva til folket: «Rop! For Herren har gitt dere byen. 17Byen og alt som er i den, skal være bannlyst og tilfalle Herren. Bare den prostituerte Rahab skal få leve, hun og alle som er i huset hos henne, fordi hun skjulte mennene vi sendte ut. 18Pass dere for det som er bannlyst, så dere ikke fristes til å ta av det. For da blir også Israels leir bannlyst, og dere fører ulykke over den. 19Alt sølv og gull og alle gjenstander av kobber og jern skal gjøres hellig for Herren og bringes til Herrens skattkammer.» 20Folket ropte mens prestene blåste i bukkehornene. Så snart folket hørte lyden av hornene, satte de i et høyt rop. Muren styrtet sammen, og hver og en gikk rett inn i byen. Så inntok de byen.

Les i nettbibelen