Juleevangeliet

Keiseren i Roma befalte
at alle skulle skrives inn i manntall
på det stedet slekten deres var fra.
Han ville telle hvor mange han hersket over.
Mange måtte legge ut på vandring.

Josef og Maria var på vei mot Betlehem.
Denne reisen var tvunget på dem.
Marias mage var stor og tung,
hun skulle snart føde.
Josef hjalp henne det han kunne.
Da de endelig kom til Betlehem,
var det ikke mulig å finne et sted å overnatte.

«Vi må få komme inn et sted», sa Josef,
«hun kan ikke føde ute i natt!»
De fikk plass i en stall,
i en hule for esler og okser.

Den natten ble barnet født.
Han skrek sitt første skrik
og sovnet mett ved Marias bryst.
Hun la ham i en krybbe.

Borte på beitemarken skinte et lys.
Det var en engel som strålte så sterkt
at gjeterne som passet sauene sine, ble redde.
Men engelen sa til dem:
«Ikke vær redde!
I dag er frelseren født!
Han ligger i en krybbe.»

Plutselig var det en hærskare av engler
som lyste opp himmelen og sang:
«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene forsvant, skyndte gjeterne seg av sted.
De fant Maria og Josef og det lille barnet i krybben.
De fortalte om det som hadde skjedd på beitemarken.

Alt englene hadde sagt til dem, stemte.
Så gikk gjeterne glade fra stallen mens de sang, de også.

Maria gjemte alt som ble sagt, i hjertet sitt,
og tenkte på det.
Og Josef la kappen sin om henne og barnet.

Fargeleggingsark til gratis nedlastning

Les historien i Bibelen

1Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 4Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. 8Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» 15Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Les i nettbibelen

Lærerveiledning for grunnskolen


Er du lærer? Vi sender deg lærerveiledning for Juleevangeliet på e-post helt gratis. Tidslinjen i skolen er en digital læringsressurs med undervisningsopplegg tilpasset læreplanverket for grunnskolen. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE, norsk og kunst og håndverk.
Send e-post og mottta PDF