Kobberslangen


Israels folk hadde dratt ut av Egypt,
og de var ikke lenger slaver for farao.
De var fri.
De var på vei gjennom ørkenen
mot landet som Gud hadde lovet dem.

Men reisen var lang, og etter hvert ble de lei.
De var sultne.
De klaget til Moses og sa:
«Om vi bare hadde fått dø i Egypt
da vi satt omkring kjøttgrytene og spiste oss mette!
Nå må vi dø av sult her i ørkenen!»

Moses ba til Gud om hjelp,
og Gud lovet å sørge for dem.
Da det ble kveld
kom vaktler flyvende inn i leiren,
det var små, tykke hønsefugler.
Folk fanget dem og stekte dem.
Og da det ble morgen
lå et lag med dugg rundt leiren.
Da duggen forsvant, var ørkenen dekket av et slags rim.

«Hva er det?» spurte folk.
«Det er brød fra himmelen», sa Moses.
«Sank så mye dere trenger!»
Rimet var hvitt og kornet,
og smakte som tynne, søte kaker.
Hva det var, visste de ikke.
Hver morgen fikk de den maten de trengte.

Men etter en stund klaget folket igjen.
«Vi er tørste», sa de til Moses.
«Hvorfor har du ført oss ut av Egypt
bare for at vi skal dø av tørst?»

Moses ropte til Gud om hjelp.
Gud ba ham løfte staven sin
og slå på klippen han sto ved.
Moses gjorde det, og vannet flommet.
Alle fikk drikke seg utørste.

Men etter en tid ble folket lei igjen.
De klaget til Gud og Moses og sa:
«Hvorfor førte dere oss ut fra Egypt
for å dø i ørkenen?
Vi er skikkelig lei av denne elendige maten.»

Da lot Gud giftslanger komme til leiren.
Slangene snodde seg inn i teltene,
de bet folk, og mange døde.
Da angret folket på hva de hadde sagt,
og tryglet om at slangene måtte forsvinne.
Og Moses ba for folket.

Gud sa til Moses: «Lag en slange i kobber!
Alle som blir bitt av giftslangene,
skal se opp på kobberslangen,
og da skal de få leve.»

Moses gjorde som Gud hadde sagt,
han laget en kobberslange
og satte den på en stang.
Når noen ble bitt av en slange,
så de opp på kobberslangen,
og da fikk han eller hun leve.
Slik ble de reddet.

Les historien i Bibelen

1Kanaaneerkongen som bodde i Arad i Negev, fikk høre at Israel nærmet seg på veien til Atarim. Han gikk til angrep på Israel og tok noen av dem til fange. 2Da ga Israel dette løftet til Herren: «Hvis du gir dette folket i våre hender, skal vi slå byene deres med bann og utslette dem.» 3Herren hørte Israels bønn og ga kanaaneerne i deres hender. Og de slo kanaaneerne og byene deres med bann og utslettet dem. Derfor ble stedet kalt Horma. 4Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-landet. Men på veien ble folket utålmodig 5og tok til orde mot Gud og mot Moses: «Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? Her er det verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten.» 6Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. 7Folket kom til Moses og sa: «Vi syndet da vi tok til orde mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss!» Og Moses ba for folket. 8Da sa Herren til ham: «Lag deg en serafslange og sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.» 9Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve.

Les i nettbibelen