Nattverden

Ute var det mørkt, inne var det lyst.
Lysene sto tent på bordet.
«Nå skal vi feire!» sa Jesus.
De spiste påskemåltid sammen,
de sang og løftet begrene.

Da tok Jesus opp et brød.
Han ba bordbønnen og delte brødet, en bit til hver.
De trodde han skulle si:
Dette skal minne dere om brødet som ble bakt i all hast.
Brødet som folket vårt skulle spise på reisen
den natten de sto klar til å dra bort fra slaveriet i Egypt.
Men han sa ikke det. I stedet sa han:
«Dette er min kropp. Jeg gir den for dere.»

Så løftet han opp begeret med vin.
Han ba bordbønnen og ga hver av dem litt å drikke.
De trodde han skulle si:
Dette skal minne dere om blodet fra lammet som ble slaktet,
blodet som ble strøket på dørkarmene som et tegn,
så døden gikk forbi huset den natten folket dro ut av Egypt.
Men han sa ikke det. I stedet sa han:
«Dette er mitt blod. Jeg gir det for dere.»

Alle disiplene spiste og drakk.
Jesus ba for dem og sa: «Bli i meg.»
Så var de ferdige med måltidet.
De slukket lysene og gikk ut i natten sammen.

Last ned gratis fargeleggingsark

Les historien i Bibelen

26Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» 27Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! 28For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. 29Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»

Les i nettbibelen

1Herren sa til Moses og Aron i Egypt: 2Denne måneden skal være nyttårsmåneden deres. Den skal være den første måneden i året. 3Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta et lam, ett til hver husstand. 4Men hvis husstanden er for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og den nærmeste naboen ta ett sammen, alt etter hvor mange de er. Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mette. 5Lammet må være et årsgammelt værlam uten feil. Dere kan ta enten et lam eller et kje. 6Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden. Og i skumringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det. 7Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelken over døren i de husene hvor de spiser det. 8Kjøttet skal de spise samme natt. Det skal være stekt over ilden, og de skal spise det med usyret brød og bitre urter. 9Dere må ikke spise det rått eller kokt i vann. Nei, det skal være stekt over ilden med hode, føtter og innvoller. 10Dere må ikke la noe bli igjen til morgenen etter. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp. 11Slik skal dere spise det: Med kjortelen bundet opp om livet, sko på føttene og stav i hånden. Spis det i all hast! Det er påske for Herren. 12Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hjel alle førstefødte i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren. 13Men blodet skal være det merket som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. 14Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren, dere skal feire i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning.

Les i nettbibelen

Gratis undervisningsmateriell for påske


Er du lærer i skolen? Vi sender deg undervisningsmateriell for skole, med lærerveiledning for påske på e-post helt gratis. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk.
Send e-post og motta PDF