Paulus skriver

Paulus satt i lenker i Roma.
Han tenkte på de kristne rundt omkring i verden,
på alle menighetene han hadde bygd opp,
og på alle de gode menneskene han hadde møtt.
Han ville skrive brev til dem,
han ville hjelpe dem å holde fast på det viktigste.
«Kjære alle i menigheten i Filippi», begynte han et brev.
Men så måtte han tenke seg om.

Det var i Filippi at han en gang
var blitt kastet i fengsel
sammen med vennen Silas.
De ble satt i det innerste fangehullet
med føttene låst fast til en steinblokk.
«Vi må ikke miste motet», sa de til hverandre,
så de sang lovsanger til Gud hele natten.

Plutselig kom et jordskjelv, så fengselet ristet
og alle lenkene løsnet.
Dørene sprang opp, men ingen av fangene løp ut.
De samlet seg rundt Paulus og Silas.

Fangevokteren våknet og så fengselet åpent.
Han ble fortvilet og redd for hva som nå ville skje,
for han hadde ansvar for at ingen fanger rømte,
men Paulus ropte til ham: «Vi er her alle sammen!»

Da hentet fangevokteren et lys og løp inn i fengselet.
Han fikk se de to i det innerste fangehullet
med alle de andre fangene rundt seg.
Så tok han med seg Paulus og Silas utenfor og sa:
«Hva skal jeg gjøre for å få samme tro som dere?»
«Tro på Herren Jesus», svarte Paulus.

Den natten ble fangevokteren og familien hans døpt.
Neste dag ble Silas og Paulus løslatt.
Men da nektet Paulus å dra
før dommerne i byen kom og ba om unnskyldning.
Dommerne kom og fulgte dem ut av byen
og beklaget den urettferdige måten Paulus og Silas var blitt behandlet på,
siden de var blitt fengslet uten at det var holdt noen rettssak.

Paulus så på lenkene sine i Roma.
Nå var han igjen fanget.
Han tenkte på minnene om fengselet i Filippi
og fortsatte brevet:
«Fred være med dere alle i Filippi!
Gled dere alltid i Herren!
Vær ikke bekymret for noe!»
Så sang han en lovsang i fengselet i Roma.

Les historien i Bibelen

16En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne, tjente gode penger på spådomskunstene hennes. 17Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek: «Disse folkene er tjenere for Gud, Den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.» 18Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden: «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne!» Og den forlot henne på timen. 19Da herrene hennes forsto at det ikke var mer fortjeneste å håpe på, grep de Paulus og Silas og trakk dem med seg til myndighetene på torget. 20De førte dem fram for byens romerske dommere og sa: «Disse mennene lager bråk i byen vår. De er jøder, 21og de forkynner skikker vi ikke har lov til å godta eller følge, vi som er romerske borgere.» 22Folkemengden deltok også i angrepene på dem, og dommerne fikk klærne revet av dem og befalte at de skulle piskes. 23De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. 24Da han hadde fått denne ordren, kastet han dem i det innerste fangehullet og låste føttene deres fast i blokken. 25Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene lyttet til dem. 26Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. 27Fangevokteren fór opp av søvnen og så at fengselsdørene sto åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg fordi han trodde fangene var rømt. 28Men av all sin kraft ropte Paulus til ham: «Ikke gjør deg selv noe vondt! Vi er her alle sammen.» 29Fangevokteren ba om å få lys, løp inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas. 30Så førte han dem utenfor og sa: «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» 31De svarte: «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» 32Og de forkynte Herrens ord for ham og alle i hans hus. 33I denne sene nattetimen tok han dem med seg og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine. 34Så tok han dem hjem og ga dem mat, og han gledet seg sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud. 35Da det var blitt dag, sendte dommerne rettsbetjentene av sted med denne ordren: «Løslat mennene!» 36Fangevokteren meldte fra om dette til Paulus og sa: «Dommerne sender beskjed om at dere skal løslates. Kom nå ut og dra bort med fred!» 37Men Paulus svarte: «Uten lov og dom er vi blitt pisket offentlig og kastet i fengsel, enda vi er romerske borgere. Og nå skal vi altså sendes bort i all hemmelighet. Nei, takk! De får selv komme og føre oss ut.» 38Rettsbetjentene brakte dette svaret til dommerne, som ble skremt da de fikk vite at de var romerske borgere. 39De kom og ba om unnskyldning, fulgte dem ut av fengselet og ba dem reise fra byen. 40Da de var ute av fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de søsknene og satte mot i dem. Så dro de videre.

Les i nettbibelen

4Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! 5La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. 6Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.

Les i nettbibelen