Jesus og Pilatus


Om natten ble Jesus tatt til fange
og ført til øversteprestens hus.
Da morgenen kom, førte de ham videre
til den romerske landshøvdingen, Pontius Pilatus.
Overprestene sa til Pilatus
at fangen hadde gjort seg fortjent til dødsstraff.
Pilatus forhørte Jesus.
Han spurte: «Er du jødenes konge?»
«Du sier det», svarte Jesus.
«Hva galt har du gjort?» spurte Pilatus.
«Jeg er kommet til verden
for å fortelle om sannheten», svarte Jesus.
«Hva er sannhet?» spurte Pilatus.
Så gikk han ut og talte til folkemengden
som hadde samlet seg foran borgen hans.
Han sa til dem: «Hvert år ved påske
pleier jeg å sette en fange fri.
I år får dere velge:
Vil dere at Barabbas skal bli fri,
eller velger dere Jesus fra Nasaret?»
Barabbas var en morder.
«Gi Barabbas fri!» ropte folkemengden.
«Men Jesus fra Nasaret,
hva skal jeg gjøre med ham?»
«Korsfest ham!» ropte de.
Pilatus klarte ikke å overtale dem.
Da vasket han hendene sine, for å vise
at han ikke hadde ansvar for dødsdommen.
Så lot han Barabbas gå fri
og ga ordre til soldatene sine
om å piske Jesus og korsfeste ham.
Soldatene flettet en krone av torner
og trykket den ned på hodet til Jesus.
De la en purpurkappe over skuldrene hans,
som skjulte blodet etter piskeslagene.
«Vær hilset, jødenes konge!» lo de
og slo ham i ansiktet.
Da Pilatus så hvordan soldatene hadde behandlet Jesus,
forsøkte han igjen å få folket til å ombestemme seg.
Han førte Jesus fram for folket og sa:
«Se på dette mennesket!»
Men folket ropte enda høyere enn før:
«Korsfest! Korsfest!»
Da tok soldatene Jesus med seg
og tvang ham til å bære korset sitt
til henrettelsesstedet utenfor byen.

Last ned gratis fargeleggingsark

Les historien i Bibelen

11Jesus ble så ført fram for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham: «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. 12Men da overprestene og de eldste kom med sine anklager mot ham, svarte han ikke et ord. 13Da sa Pilatus til ham: «Hører du ikke alt de vitner mot deg?» 14Men Jesus svarte ham ikke på noe av dette, og landshøvdingen var svært forundret. 15Hver høytid pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket ønsket. 16På den tiden hadde de en beryktet fange som het *Jesus• Barabbas. 17Pilatus spurte nå folkemengden som hadde samlet seg: «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, *Jesus• Barabbas eller den Jesus som kalles Messias?» 18For han visste at det var av misunnelse de hadde utlevert Jesus. 19Mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham og sa: «Ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre! Jeg har drømt så vondt i natt for hans skyld.» 20Men overprestene og de eldste fikk overtalt folkemengden til å kreve Barabbas frigitt og Jesus drept. 21Landshøvdingen tok igjen til orde og sa: «Hvem av de to vil dere at jeg skal gi dere fri?» De svarte: «Barabbas!» 22«Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» spurte Pilatus. Alle som en ropte: «Han skal korsfestes!» 23Han spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Han skal korsfestes!» 24Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på, og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» 25Og hele forsamlingen svarte: «La blodet hans komme over oss og våre barn.» 26Da ga han dem Barabbas fri, men Jesus lot han piske og overga ham til å bli korsfestet.

Les i nettbibelen

Gratis undervisningsmateriell for påske


Er du lærer i skolen? Vi sender deg undervisningsmateriell for skole, med lærerveiledning for påske på e-post helt gratis. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk.
Send e-post og motta PDF