Ukraina

I en tid preget av frykt og nød står Bibelselskapet sammen med Ukraina. I 1990, etter jernteppets fall, bidro Norge aktivt med oppbyggingen av et bibelselskap i dette store landet. Helt siden 1993 har vi hatt hovedansvaret og dette har ledet til nære bånd mellom oss. Nå har krig rammet landet mange har gitt sitt hjerte til. Norske bibelvenner kjenner en spesiell forpliktelse overfor Ukraina. Hjelp det ukrainske folket og be for dem – bruk gjerne bønnene du finner nedenfor.

Mennesker flokker seg rundt Bibelselskapets medarbeidere som deler ut bibler til lokalbefolkningen i en landsby i de krigsherjede områdene.
24. februar har krigen i Ukraina pågått for fullt i to år. Bibelselskapets medarbeidere når helt fram til frontlinjene med bibler og nødhjelp.

Bibelarbeidet i Ukraina

Bibelselskapet i Ukraina, som andre steder i verden, samler alle kristne kirkesamfunn fordi vi forvalter det de alle har felles: Bibelen. I krisesituasjoner blir derfor ofte Bibelselskapet et samlingspunkt. Det ser vi også nå i Ukraina: Bibelselskapets lagre, kontorer, biler, busser, ansatte og frivillige brukes derfor nå også til å distribuere humanitær hjelp. Bibelselskapet kjenner alle, og alle kjenner oss. Mat, drikke, brød, klær og andre nødvendigheter deles ut til eldre, kvinner, barn og andre i tilfluktsrom og hjem i mange byer inne i Ukraina. De har selvsagt også med seg bibler, nytestamenter og barnebibler til de som ønsker det.

Må de ta imot en bibel for å få mat og den humanitære hjelpen de også har med? Nei selvsagt ikke! Bibler er alt for mye verdt i Ukraina til å gi dem til mennesker som ikke ønsker det.

Svaret er enkelt: Fordi ukrainere ber oss om bibler. Vi gir ikke bibler til mennesker som ikke ønsker det. Bibelen er alt for ettertraktet blant ukrainere til å gi den til noen som ikke vil ha. Etterspørselen etter bibler er så stor, både inne i Ukraina og blant flyktningene i nabolandene, at vi ikke klarer å levere nok. Soldater, mennesker i bomberom, barn og mødre i flyktningleirer i Polen, Romania, Slovakia, Ungarn og Moldova: Alle ber om Guds ord til hjelp, trøst og støtte. Frivillige organisasjoner gjør en fantastisk innsats med å hjelpe mennesker på flukt og i nød, men mennesker har også åndelige behov. Våre medarbeidere i Ukraina som oppsøker kjellere, bomberom, jernbanestasjoner og andre steder mennesker samler seg, blir hele tiden bedt om å be for dem de møter.

17. februar var ledere for alle kristne kirkesamfunn, Det mosaiske trossamfunnet og en islamsk imam samlet i St. Sofia-katedralen i Kiev til felles bønn for Ukraina. Den jødiske sjefsrabbineren fortalte på dette bønnemøtet at han hvert år siden Ukrainas selvstendighet fra Sovjetunionen, leser en ny salme. Nå er vi i det 31. året etter dette, så derfor var han nå kommet til Salme 31. Dermed leste han Salme 31 høyt på dette bønnemøtet. De som var til stede, ble truffet av innholdet i salmen. Deretter spredte ordet om denne salmen seg: Uansett hvilken religion eller hvilket kirkesamfunn man tilhører, uansett om man er i et tilfluktsrom, på flukt, i kirken eller ved fronten, blir denne salmen lest og framført. De fleste ukrainere kan imidlertid ikke Salme 31 utenat - og de trenger en bibel for å kunne be salmen.

Gi bibler til Ukraina

Mennesker over hele verden ønsker seg bibler. Kan du hjelpe?

Kun Bibelen bringer håp for Ukraina i en krevende tid med krig og utrygghet. Kan du hjelpe?

En bibel koster kun kr 71. Gi her eller VIPPS til 94418: Skriv «Ukraina», ditt navn og adresse i meldingsfeltet.

Folk lurer ofte på

  • AvtaleGiro:
  • Dette er den enkleste og rimeligste måten for deg som giver å gi, og for oss som organisasjon å motta gaver. Du velger selv hvor ofte og mye du ønsker å gi
  • Du kan enten registrere din faste givetjeneste med AvtaleGiro enkelt og raskt online her på våre hjemmesider: (https://bibel.profundo.no/giver)
  • Hvis du ønsker å opprette Avtalegiro selv direkte i din nettbank, kan du kontakte vår giverservice på enten e-post [email protected] eller tlf 47 97 64 70 for å få oppgitt KID til bruk i din nettbank.

Hvis du ønsker å få tilsendt et papirskjema for å inngå AvtaleGiro, så kan du kontakte vår giverservice på enten e-post [email protected] eller tlf 47 97 64 70.

Telefonregningen:

  • Ønsker du å gi litt hver måned på enklest mulig vis? Da kan du gi fast via telefonregningen.
  • Skriv inn ditt telefonnummer nedenfor for registrering:
  • Gi en bibel hver måned kr 26,-: Send enbibel til 2474
  • Gi to bibler hver måned kr 52,-: Send 2bibler til 2474

Gaver til Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven gir rett til skattefradrag i henhold til de reglene som til enhver tid gjelder: https://www.skatteetaten.no/satser/gaver-til-frivillige-organisasjoner/

For skatteåret 2020 gis det skattefradrag for gaver opptil kr 50 000. Du må gi minimum kr 500,- til en organisasjon for at gaven skal være fradragsberettiget.

Gavene innrapporteres automatisk til skattemyndighetene fra Bibelselskapet hvis vi har ditt fødselsnummer (11 siffer). Det er kun mulig å få skattefradrag hvis vi har ditt fødselsnummer.

Se alle

Nyheter