David

Kong David er framstilt som et ideal i Bibelen, både som konge og som menneske. Historien om ham er en av de lengste og mest begivenhetsrike i Det gamle testamentet. Han er gjetergutten som etter mange dramatiske hendelser blir idealkongen.

Bakgrunnen for historien om David er at Israels folk lenge hadde ønsket seg en konge. Årsaken var at de gjerne ville likne de andre folkeslagene; «alle de andre»
hadde konger. De fikk først Saul, som ble salvet til konge av profeten Samuel. Men Saul var i lengden ikke verdig til å være konge. Gud sendte da profeten Samuel til Isais hus i byen Betlehem. Blant sønnene hans skulle han finne den neste kongen i Israel.

David blir salvet

Ingen av de eldste sønnene til Isai viste seg å være den rette. Men det var hans yngste sønn, David, som var gjetergutt. Ingen hadde tenkt på å innkalle ham. Han ble hentet inn fra markene, og Samuel salvet ham.

Men Saul var fremdeles konge. Han ble plaget av onde ånder, som det står i Bibelen. Han var med andre ord syk, men lidelsene hans ble lettere når David kom og spilte harpe for ham.

David og Goliat

1Filisterne samlet hærene sine til kamp. De kom sammen ved Soko i Juda og slo leir ved Efes-Dammim mellom Soko og Aseka. 2Saul og israelittene samlet seg også. De slo leir i Ela-dalen og gjorde seg klar til kamp mot filisterne. 3Filisterne sto oppstilt i den ene fjellskråningen og israelittene i den andre. Bare dalen var mellom dem. 4Da trådte det fram fra filisternes rekker en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat og var fra Gat. Han var seks alen og et fingerspenn høy. 5På hodet hadde han en bronsehjelm, og han var kledd i en skjellbrynje av bronse. Den veide fem tusen sjekel. 6På leggene hadde han bronseskinner, og på ryggen bar han en sabel av bronse. 7Skaftet på spydet hans var tykt som en vevbom, og spydspissen var av jern og veide seks hundre sjekel. Skjoldbæreren gikk foran ham. 8Goliat stilte seg opp og ropte til Israels hær: «Hvorfor drar dere ut og gjør dere klar til kamp? Er ikke jeg en filister og dere Sauls tjenere? Velg ut en mann og send ham ned til meg! 9Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, skal vi være slaver for dere. Men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre slaver og tjene oss.» 10Og filisteren fortsatte: «I dag har jeg hånt Israels hær. Send hit en mann, så skal vi kjempe med hverandre.» 11Da Saul og alle israelittene hørte hva filisteren sa, ble de svært redde og mistet motet. 12David var sønn av Isai, som tilhørte Efrat-slekten fra Betlehem i Juda. Denne mannen hadde åtte sønner. På Sauls tid var Isai gammel og skrøpelig. 13Isais tre eldste sønner hadde fulgt Saul i krigen. Av disse tre sønnene som hadde gått i krigen, het den eldste Eliab, den andre Abinadab og den tredje Sjamma. 14David var den yngste. De tre eldste hadde fulgt Saul. 15Men David gikk ofte hjem fra Saul for å gjete småfeet til faren i Betlehem. 16Morgen og kveld kom filisteren fram. I førti dager bød han seg fram til kamp. 17Da sa Isai til David, sønnen sin: «Ta med en efa av dette ristede kornet og disse ti brødene og skynd deg til brødrene dine i leiren! 18Og disse ti ostestykkene skal du ha med til tusenmannsføreren. Finn ut hvordan brødrene dine har det, og få et tegn på at de lever! 19De og alle de andre israelittene er sammen med Saul i Ela-dalen og fører krig mot filisterne.» 20Morgenen etter sto David tidlig opp og overlot småfeet til en gjeter. Så tok han det han skulle ha med, og gikk av sted slik Isai hadde gitt ham beskjed om. Da han kom til leiren, gikk hæren nettopp ut for å stille seg opp, og krigsropet ljomet. 21Israelittene og filisterne stilte seg opp i slagorden midt imot hverandre. 22David la sakene sine fra seg hos vakten som hadde tilsyn med krigsutstyret. Så sprang han bort til hæren, fant brødrene sine og hilste på dem. 23Mens han snakket med dem, trådte tvekjemperen, filisteren Goliat fra Gat, fram fra filisternes rekker. Han ropte de samme ordene som tidligere, og nå hørte også David det. 24Alle israelittene flyktet for Goliat straks de fikk se ham. De var svært redde. 25Og de sa seg imellom: «Ser dere den mannen som kommer fram der? Han kommer for å håne Israel. Den som feller ham, vil kongen gi stor rikdom og sin datter med, og hans slekt skal være fritatt for skatt i Israel.» 26David spurte de mennene som sto sammen med ham: «Hva var det han skulle få, den mannen som feller filisteren og tar en slik vanære bort fra Israel? Hvem er han vel, denne uomskårne filisteren som våger å håne den levende Guds hær?» 27Folket gjentok det som var sagt: Det og det skal han få som feller ham. 28Eliab, Davids eldste bror, hørte hva han snakket med mennene om. Han ble sint på David og sa: «Hvorfor er du kommet hit ned? Hvem har du fått til å gjete den lille saueflokken ute i ørkenen? Jeg vet hvor frekk og ond du er. Du er bare kommet hit ned for å se på slaget.» 29«Hva galt har jeg nå gjort?» svarte David. «Jeg spurte jo bare!» 30Så vendte han seg fra broren og gjentok spørsmålet for en annen. Og folket ga ham det samme svaret som første gang. 31Det ble snart kjent hva David hadde sagt, og det ble kunngjort for Saul, som sendte bud etter ham. 32David sa til Saul: «Ingen må miste motet! Din tjener skal gå og kjempe med denne filisteren.» 33Men Saul svarte: «Du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med ham; du er jo bare unggutten, og han har vært kriger fra ungdommen av.» 34Da sa David: «Din tjener har gjett småfeet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok et fe fra flokken, 35sprang jeg etter den, slo den og rev feet ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, grep jeg den i manken og slo den i hjel. 36Både løve og bjørn har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårne filisteren som dem; for han har hånt den levende Guds hær.» 37Og David la til: « Herren, som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren.» Da sa Saul til David: «Gå, måtte Herren være med deg!» 38Saul lot David få sine egne klær, satte en bronsehjelm på hodet hans og iførte ham en brynje. 39David bandt Sauls sverd utenpå klærne og forsøkte å gå, men forgjeves. For han hadde aldri prøvd det før. «Jeg greier ikke å gå med dette på meg», sa han til Saul, «jeg er ikke vant til det.» Så la han det av seg, 40og i stedet tok han staven sin i hånden, valgte seg ut fem glatte steiner fra elveleiet og puttet dem i gjetervesken som han bar over skulderen. Slyngen hadde han i hånden. Så gikk han fram mot filisteren. 41Imens kom filisteren nærmere og nærmere David, og skjoldbæreren gikk foran ham. 42Da filisteren så fram for seg og fikk øye på David, fnyste han foraktelig av ham. For David var jo bare unggutten, rødkinnet og vakker å se til. 43«Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» ropte filisteren til David. Og han forbannet David ved sine guder. 44«Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på marken.» 45David svarte: «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over hærskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt. 46I dag vil Herren gi deg i min hånd. Jeg skal slå deg i hjel og hugge hodet av deg. Og liket ditt og likene fra filisterhæren skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og til villdyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. 47Og alt dette folket som er samlet, skal forstå at det ikke er med sverd og spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender.» 48Da filisteren begynte å bevege seg mot David igjen, sprang David raskt fram foran hæren for å møte ham. 49Han stakk hånden ned i vesken og tok opp en stein. Den slynget han ut så den traff filisteren i pannen. Steinen gikk dypt inn i pannen hans, og han stupte med ansiktet mot jorden. 50Slik vant David over filisteren med slynge og stein. Han felte filisteren og slo ham i hjel, enda han ikke hadde noe sverd i hånden. 51David sprang bort til filisteren, tok sverdet hans og dro det ut av sliren og drepte ham. Så hogg han hodet av ham.Da filisterne så at kjempen deres var død, flyktet de.

Les i nettbibelen

Kampen mellom David og Goliat er en av de mest kjente historiene i Bibelen. Den unge gjetergutten David meldte seg frivillig til å møte den store kjempen Goliat fra hæren til filisterne. Han valgte å møte ham uten rustning og skjold. Han var bare bevæpnet med den slyngen han brukte til å jage villdyr med. Davids seier har blitt stående som et eksempel på at den som er liten, kan vinne over en som er mye større.

David blir konge

Saul ble glad i David. Han gjorde ham til hærfører. Han ga ham til og med sin egen datter til kone. Men det gikk alt for godt med David. Derfor ble Saul misunnelig og ville slå ham i hjel. David flyktet og bodde ute i ørkenen som en slags røverkonge. Han måtte til og med gå i tjeneste hos Israels fiender for å klare seg.

Bibelen forteller at David ikke hadde noe med Sauls død å gjøre. Men da kongen var død, kunne David endelig vende tilbake og gjøre krav på tronen. Som konge var han Guds spesielt utvalgte og salvede. Han var en stor kriger som erobret store landområder og gjorde Israel til et stort og mektig rike.

Batseba og Urias

David klarte ikke alltid å leve etter Herrens bud. En dag så han en vakker kvinne som badet. Kvinnen het Batseba, og David ble forelsket i henne. Da han hadde gjort henne gravid, sørget han for at mannen hennes, soldaten Uria, fikk en plassering på fronten som garantert ville bety at han ble drept. Det er fra denne historien vi har uttrykket «uriaspost».

Historien om David ender med at Gud tillot at hans familie gikk i oppløsning ved sykdom, død og interne konflikter.

David og Jesus

Det er en svært tett forbindelse mellom Det gamle og Det nye testamentet når det gjelder David. Det kommer av profeten Jesajas profetier om at «det skal skyte en kvist av Isais stubb». (Jes 11) Det vil si at Jesaja forutsa at det fra Davids slekt skulle komme en frelserskikkelse som skulle gjenreise Guds folk.

Derfor er det en rekke paralleller mellom David og Jesus. David er fra Betlehem, og Det nye testamentet beretter at Jesus ble født i Betlehem. Jesus ble kalt for Davids sønn, og evangeliene forteller at mange forventet at han skulle bli en ny stor konge, akkurat som kong David. Han skulle jage den romerske okkupasjonsmakten ut fra Jerusalem og Israel og gjøre landet stort og mektig igjen. Dessuten var David gjeter før han ble konge. Jesus sier om seg selv at han er «Den gode gjeteren» (Joh 10,11).

Tiltro til Gud

Det kan virke merkelig at en mann som ikke gjorde Guds vilje, og som Gud til og med straffet ved å la hans familie gå i oppløsning, skulle være det idealet som til og med ble oppfattet som en slags forløper for Jesus. Men det er to ting som gir David en spesiell rolle i Det gamle testamentet og i hele Bibelen:

For det første er han et viktig eksempel på hvordan forholdet mellom Gud og mennesker kan være. David gjorde flere store feiltrinn, og de fikk store konsekvenser. Likevel vender han seg til Gud igjen, han bekjenner synden sin og får stadig nye sjanser.

I fortellingene i Det gamle testamentet viser det seg at viktige personer bare er mennesker. Dette gjelder både David og Moses og alle de andre som Gud velger ut. Det som gjorde David til noe spesielt var ikke at han var spesielt god, klok eller from, men at han fortsatte å stole på Gud.

Sterk konge

For det andre forteller Det gamle testamentet at David var en sterk konge. Han gjorde Israel til et stort og mektig rike. Han ble et forbilde for alle senere konger i Israel. Han var derfor nært knyttet til tanken om Israel som Guds utvalgte folk. Tanken om ham er i Bibelen også på den måten knyttet til et framtidshåp. Slik blir det i hvert fall ofte tolket.

Mange av salmene i Salmenes bok er tillagt David. Derfor kaller man dem også for Davids-salmer. En av de mest kjente er Salme 23, «Herren er min hyrde». Her blir det på en spesiell måte uttrykt en veldig sterk tillit til Gud. Tross alle Davids feiltrinn er det likevel det bildet vi finner av ham i Bibelen, et menneske som stolte på Gud.

Les mer

1En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. 2Herrens ånd skal hvile over ham, en Ånd med visdom og forstand, en Ånd med råd og styrke, en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. 3Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det øynene ser, og ikke skifte rett etter det ørene hører. 4Han skal dømme fattige rettferdig, i rettferd skal han skifte rett for de hjelpeløse i landet. Han skal slå landet med sin munns ris og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper. 5Rettferd skal være beltet om livet og troskap beltet om hoftene hans. 6Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve skal beite sammen mens en smågutt gjeter dem. 7Ku og bjørn skal beite, ungene deres legge seg sammen, og løven skal ete halm som oksen. 8Spedbarnet skal leke ved slangens hule og barnet strekke hånden ut mot ormebolet. 9Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren slik vannet dekker havbunnen. 10Den dagen skal Isais rotskudd stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig. 11Den dagen skal Herren for annen gang rekke hånden ut for å kjøpe fri resten av folket sitt, de som er igjen fra Assur, Egypt, Patros, Kusj, Elam, Sinear, Hamat og fra kystlandene. 12Han skal løfte et banner for folkene, samle de fordrevne av Israel og føre sammen de spredte av Juda fra de fire verdenshjørner. 13Da skal Efraims misunnelse forsvinne og Judas fiendskap ryddes ut. Efraim skal ikke misunne Juda og Juda ikke være fiendtlig mot Efraim. 14De skal slå ned på filisternes skulder i vest, sammen skal de plyndre folkene i øst. De skal legge hånd på Edom og Moab, ammonittene må adlyde dem. 15Da skal Herren tørke ut havbukten ved Egypt og svinge hånden over Storelven. Med en sterk storm skal han kløyve den i sju bekkefar så en kan gå tørrskodd over. 16Og det skal være en vei for den resten som er igjen av Herrens folk fra Assur, slik det var for israelittene den dagen de dro opp fra Egypt.

Les i nettbibelen

11Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene.

Les i nettbibelen

1En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. 2Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. 3Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. 4Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. 5Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. 6Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.

Les i nettbibelen