Årstein Justnes

(f. 1970) er Dr. theol. og førsteamanuensis i bibelvitenskap ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder. Sentrale forskningsinteresser er Dødehavsrullene, hellige skrifter og mindfulness. Han har bl.a. skrevet boka Ny bibel, nye perspektiver ( Portal 2013) sammen med Hallvard Hagelia og Tor Vegge.