Anders Aschim

Anders Aschim

(f. 1958) er professor ved Høgskulen i Volda. I årene 2005-2012 arbeidet han som bibeloversetter i Bibelselskapet.