Arne Solhaug

(1942) har kirkemusikkutdanning og magistergrad i musikkvitenskap, teologiske og klassiske fag. Han er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og organist i Grønland kirke.