Hovland Berit 165 200909 085559

Berit Hovland

er diakonisse og tidligere rektor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er i dag ansvarlig for sykepleiemuseet på Lovisenberg-området.

Kjøp utgivelser fra Berit Hovland